Předchozí
1 z 6
Další

Martin Pour (Hořičtí patrioti) - architekt, místostarostaZdroj: Deník/Kateřina Chládková

Martin Pour (Hořičtí patrioti) - architekt, místostarosta

Město Hořice je malebné menší městečko zasazené ve velmi zajímavé krajině a přírodě, proto by mělo být rezidenčním městem, kde budou dobré podmínky pro rodinný život. To by mělo být hlavní výzvou pro každého starostu a to bez rozdílu zda je z té či onaké kandidátní listiny. Samozřejmě ve stínu posledních událostí bude opravdu náročnou otázkou řešení energetické drahoty , která se výrazně dotkne i našeho města. Jednotný a jednoduchý recept neexistuje, proto bude velmi důležité jak nejen starosta, ale celé nové zastupitelstvo bude k tomuto problému přistupovat. Naše koalice Hořičtí patrioti a Šance pro rozvoj v posledních 8 letech investovala mnoho energie i financí do zlepšení technického stavu budov i jejich zateplení, výměny oken i zdrojů tepla. Proto si myslím že město Hořice se na toto dobře připravilo a konalo v předstihu, což nyní bude výhodou, nicméně i tak nás čeká v tomto ohledu velmi náročné období.

Ivan Stuchlík (STAN) - obchodní manažer v ITZdroj: Deník/Kateřina Chládková

Ivan Stuchlík (STAN) - obchodní manažer v IT

Bude muset intenzivně pokračovat v hledání energetických úspor v provozu městských budov. Bude muset zrevidovat připravenost města a zdejší infrastruktury na blížící se stavbu dálnice. Musí se také čelem postavit tomu, že Hořičáci vnímají jako velký problém nedostatek pracovních míst. S tím jde ruku v ruce potřeba zastavení trendu vylidňování Hořic. Oblastí komunální politiky je spousta, ale za nejdůležitější považujeme tři z nich: bydlení, podnikání a cestovní ruch. Klíčové jsou podle nás proto, že chceme-li zastavit trend vylidňování Hořic, musíme jít po příčině.

Ivan DoležalZdroj: Archiv ODS

Ivan Doležal (ODS společně s Hořečáky) - podnikatel, ekonom, zastupitel

Úplně tím prvním krokem by mělo být zjištění stavu připravovaných investic. Nové vedení města čeká náročné období především v hospodaření s městskými financemi. Čekají ho úpravy rozpočtu a alokování částek na zvýšené výdaje spojené s náklady na energie. Pokud získáme od občanů důvěru být součástí vedení města, jsme připraveni čelit všem výzvám jako tým, který je schopný najít konkrétní a zodpovědná řešení. Myslím si, že pro budoucnost našeho města je dobré vždy hledat řešení na základě dlouhodobosti.

Jana Bouzková (Šance pro rozvoj) - fyzioterapeutkaZdroj: Deník/Kateřina Chládková

Jana Bouzková (Šance pro rozvoj) - fyzioterapeutka

Každý, kdo bude pokračovat po současném starostovi bude mít velmi těžkou úlohu. Aleš Svoboda je člověkem velkých morálních kvalit, disponuje nejen erudicí k výkonu mandátu, ale i notnou dávkou empatie a diplomacie. Jako jeho zástupce jsem se za poslední čtyři roky stala součástí velmi aktivního týmu, stihli jsme zrealizovat velké množství investičních akcí, vytvořit strategie pro další období a přitom vytvořit slušnou rozpočtovou rezervu. nové vedení města musí mít na zřeteli takové priority, které vycházejí i z našeho programu: vše bude záležet na situaci s cenami energií, město má ve správě 51 budov a i když se za posledních osm let podařilo alespoň ve školských budovách kompletně vyměnit okna a přejít na energeticky úsporná topení, bude úspora energií rozhodující pro další plánované investice.

Marcela Kováčiková (KSČM) - pečovatelkaZdroj: Deník/Kateřina Chládková

Marcela Kováčiková (KSČM) - pečovatelka

Důležitá oblast je pracovní uplatnění, a to co nejvíc v místě bydliště, kdy odpadne dojíždění. Bylo by prospěšné otevřít debatu o využití průmyslové zóny u Milety, jejímž obsazením by získali občané dostatek pracovních míst. V roce 2019 již byl dotažení téměř do konce prodej pozemků v této oblasti, avšak opoziční zastupitelé z ODS napadli smlouvu kvůli údajně nižší ceně, než za jakou se tyto pozemky běžně prodávají. Neobstály ani argumenty kvůli špatnému podloží a následné nutné sanaci. Zástupce kupující firmy nakonec od záměru odstoupil. Plánovaná investice zde měla dosáhnout výše 300 milionů korun a vzniklo by zde 200 nových pracovních míst. Doposud je tedy tato průmyslová zóna zcela nevyužita, je tedy nanejvýš nutné najít pro tuto oblast investora. Městských bytů pro mladé rodiny a samoživitele též není dostatek, více peněz by bylo zapotřebí též do oprav místních komunikací a chodníků. Důležité je také nepodceňovat sociální služby, jde především o opravy a rekonstrukci Domova pro seniory. Paradoxem je, že máme ve městě dvě muzea, nově zrekonstruovaná, sportovní objekty, například začátkem září byla zkolaudována moderně vybavená kuželna-čtyřdráha. Pro sportovce se peníze najdou, ale pro seniory ne?

Aleš Svoboda (Šance pro rozvoj) - současný starostaZdroj: Deník/Kateřina Chládková

Aleš Svoboda (Šance pro rozvoj) - současný starosta

Je téměř připraven dotační projekt na rekonstrukci Hirschovy vily v Karlově ulici pro oblast sociálních služeb. Letos jsme zahájili kompletní rekonstrukci Kollárovy a Čechovy ulice, na které musí navázat další vyprojektované etapy ve Škrétově a především Karlově ulici. Město musí připravit infrastrukturu pro stavební pozemky, o kterých jsem se již zmiňoval. Je připravený projekt multifunkčního hřiště s chlazením pro zimní bruslení. Zastupitelé schválili realizaci čtyř cyklo trailů v lese mezi Lomem u sv. Josefa a koupalištěm Dachova. Dále proběhla veřejná prezentace revitalizace Smetanových sadů a k realizaci již bude připravena její první etapa. Připravujeme projekt 4-6ti fotovoltaických elektráren na městských budovách, pro podání žádosti o dotaci. Máme podanou žádost o dotaci na výměnu více než 300 svítidel veřejného osvětlení za LED svítidla a připravujeme dotační projekt na zadržování vody v krajině v místní části Doubrava. Projektují se dvě půdní vestavby na ZŠ Na Habru a Na Daliborce, které by kromě nových odborných učeben a zvýšení kapacit měly zajistit potřebnou opravu střech na obou budovách. Veřejnosti jsme prezentovali studii nové sportovní haly, protože stávající budova se blíží ke konci své životnosti.