Předchozí
1 z 5
Další

Ladislav Brykner (ODS), projektový manažer, opoziční zastupitel, bývalý místostarosta zodpovědný za rezort dopravy

Ladislav BryknerLadislav BryknerZdroj: Deník/Kateřina ChládkováBude provedeno prověření stavu více jak stovky místních a účelových komunikací a více jak stovky chodníků v Jičíně. Vypracujeme plán oprav tak, aby se každý rok provedla rekonstrukce alespoň deseti komunikací a chodníků v havarijním stavu. Začalo by se těmi, kde není vyžadována projektová dokumentace, přičemž současně by se zadalo zpracování projektových dokumentací u náročnějších oprav. Každý rok vyčleníme v rozpočtu na tyto opravy částku 20 milionů korun.

Řešením parkování ve městě je parkovací dům, který by mohl vyrůst na ploše u Zimního stadionu, kde je i uzemním plánem města Jičína umístěn. Jeho výstavbu by měl financovat soukromý investor ve spolupráci s městem.

Obyvatelům Nového Města Jih nabízíme řešení. V první polovině roku 2023 projednají zástupci města se zástupci jednotlivých bytových domů (SVJ) konkrétní situaci v parkování před jejich domem a navrhnou způsob zlepšení možnosti parkování.

Místo megalomanských plánů na bipolární autobusové nádraží za stovky milionů korun, jež město nemá a v budoucnu mít nebude, nabízíme jednoduché řešení. To spočívá v odkupu původní čekárny se sociálním zázemím, která je v současnosti na prodej. Její nákup a rekonstrukce nepřesáhne částku několika milionů a cestující by se mohli dočkat důstojného zázemí a hlavně nových toalet (mobilní jsou doslova v odstrašujícím stavu), již v příštím roce.

Petr Hamáček (Sdružení pro Jičín), místostarosta Jičína

Petr HamáčekPetr HamáčekZdroj: Deník/Kateřina ChládkováDopravní situace ve městě je problém především emocionální. Nikdo z nás nemá rád, když nenajde okamžitě místo na zaparkování nebo čeká o minutu déle na křižovatce. Ve skutečnosti je situace ve městě pro osobní auta dobrá, jinak bychom jich tolik nevyužívali. Po výstavbě obchvatu Robousy-Valdice prakticky z města zmizely kamiony.

Dalším významným zlepšením by měla být výstavba nové ulice spojující ulici Popovickou a Pod Koželuhy. Potřeba je však zlepšit i pěší a cyklistické propojení mezi Novým městem a zbytkem Jičína především v oblasti autobusového nádraží. To umožní rekonstrukce ulice Poděbradova a Ruská, kde vzniknou cyklopruhy a nová Odpočinková zóna Cidlina. Zároveň územní studie Lokality stávajícího autobusového nádraží předpokládá výrazné zlepšení prostupnosti lokality díky novým přechodům a cyklopruhům. Město do oprav komunikací ročně investuje nižší desítky milionů Kč. Nic však nelze udělat s většími projekty, dokud nemáte vyřešené pozemky a vydané stavební povolení. Město pro tyto velké projekty udělalo hodně a blíží se k získání všech potřebných povolení. Jsou to projekty politicky nevýhodné, protože na nich pracujete deset let a stále se nekoplo (jak v Odpočinkové zóně tak při rekonstrukci Ruské a Poděbradovy ulice), ale pro Jičín jsou nadčasově důležité.

Možnost určitě představuje výstavba parkovacího domu, musíme si však být vědomi ceny. Jedno místo v něm stojí v současnosti mezi 600 – 800 tisíci Kč. Pro Jičín neexistuje dotační titul, který by nám s tím mohl pomoci. Vhodné by proto bylo připravit ve spolupráci s Krajem výstavbu parkovacího domu u nemocnice. Nyní, když je ve výstavbě nový pavilon pro podobné jednání nastal vhodný čas.

Petr Šindelář (Jičínský demokratický klub), opoziční zastupitel

Petr ŠindelářPetr ŠindelářZdroj: Deník/Kateřina ChládkováŘešení dopravní situace ve městě je jednou z priorit JDK. V posledních dvou volebních obdobích se marně snažíme o několikanásobné navýšení částky v rozpočtu na údržbu a nejnutnější rekonstrukce neuspokojivého stavu komunikací a chodníků ve všech částech města navazujících na centrum a samozřejmě i v přidružených obcích. Samostatnou kapitolou je budování bezpečných cyklostezek ve všech směrech z města.

Jedním z hlavních úkolů je rekonstrukce hlavních výpadovek z města – Ruská/Poděbradova, Kollárova/Maršála Koněva, která ovšem není plně v kompetenci města, neboť se jedná o krajské silnice. Nezbytné je také propojení Nového Města s ulicí Popovickou. Důležité je i další snižování hluku a emisí spojených s tranzitní nákladní dopravou ve městě a omezení pohybu vozidel nad 3,5 tuny.

Velkou výzvou je parkování ve městě. Naší snahou je vybudování nového efektivního parkovacího systému, spolu s vybudováním centrálního parkoviště pro návštěvníky a parkovacích domů v blízkosti centra. Náměstí podle našeho názoru si nezaslouží být jednou z hlavních parkovacích ploch ve městě.

Nepodporujeme projekt bipolárního autobusového nádraží. Nejlepším řešením se nám jeví zásadní rekonstrukce současného nádraží s dobudováním potřebné infrastruktury, i když to znamená úpravu územního plánu města. Město by mělo rovněž více investovat do MHD, kdy by měla být rozšířena četnost intervalů, ale rovněž možnosti zastávek v dalších lokalitách.

Pěší zónu chceme vrátit pěším. Není únosné, aby byla dalším městským „parkovištěm“. Budeme prosazovat její úpravu na úkor automobilového provozu, aby se stala příjemným a bezpečným místem pro občany a návštěvníky města.

Jan Zachoval (Patrioti a sportovci pro Jičín), ředitel projekční kanceláře, člen kontrolní rady ZM

Jan ZachovalJan ZachovalZdroj: Deník/Kateřina ChládkováOblast dopravy je v Jičíně dlouhodobě nedostatečně řešenou záležitostí. Není to otázka jednoho volebního období, ale stanovení celkové dlouhodobé koncepce města. Zmíním například nešťastné zastavění ulice Boženy Němcové, které prakticky nenávratně znemožnilo komfortní zprůjezdnění této ulice.

Prioritou je řešení dopravy, které zahrnuje opravy komunikací, rozšíření parkovacích ploch na sídlištích, včetně výstavby parkovacích domů a garáží, parkování v centru města a u nemocnice, zajištění dopravní obslužnosti, a to nejen ve městě, ale i v satelitních obcích. V rámci dopravy je pro nás důležité také budování sítě cyklostezek po městě a do přilehlých obcí, neboť v této oblasti město Jičín významně ztrácí ve srovnání s okolními i jinými českými městy. Opravy místních komunikací by měly být samozřejmostí a v každém roce by mělo být připraveno do rozpočtu několik akcí. Ohledně autobusového nádraží nemáme v plánu podpořit megalomanský projekt, ale naopak se poučit z dobrých příkladů okolních měst a prosadit realizaci investičně i provozně optimálního řešení autobusového nádraží. Budeme se snažit prosadit propojení do všech okolních obcí pro bezpečný provoz do škol, do zaměstnání, pro turistiku a volnočasové aktivity. Naším cílem bude zahájit jednání a prosadit bezpečné cyklo-propojení s městy Nová Paka a Hořice, díky čemuž podpoříme také cestovní ruch.

Jaroslava Komárková, Miroslav Adámek (PRO Jičín), ředitelka ZUŠ J. B. Foerstera a regionální manažer

Jaroslava KomárkováJaroslava KomárkováZdroj: Deník/Kateřina ChládkováZa uplynulé roky nebyl vytvořen dostatečný tlak na rekonstrukci silnic Poděbradova/Ruská, to je silné a stále aktuální téma. Považujeme za klíčové zachování lokality stávajícího autobusového nádraží a zachování pěší dostupnosti do centra města. Jsme pro rekonstrukci stávají lokality, aby prostory nádraží byly důstojné pro každého cestujícího. Konkrétně jde o zastřešení, vybudování veřejných toalet. Nechceme podporovat záměr na bipolární rozložení autobusového nádraží.

Nová parkovací místa se dají vybudovat u vlakového nádraží. Současně je k diskusi i možnost parkovacích zón, aby obyvatele Jičína měli vždy možnost parkování a jakožto rezidenti města parkovali bezplatně.

Chceme více otevřít město Jičíňákům skrze participativní rozpočty. Dále považujeme za důležité propojení ulic Pod Koželuhy a Popovická, aby přeprava z Nového Města byla snazší a tím se i zvýšila bezpečnost občanů.