Zpráva o objevu zvláštního a trvalého rádiového signálu ze vzdálené galaxie se objevila ve stejném týdnu, kdy NASA odhalila neuvěřitelné snímky z Webbova teleskopu. Nové poznatky by mohly astronomům pomoci konečně určit zdroj rychlých rádiových záblesků.

Signál odborníky překvapil. „Bylo to neobvyklé,“ uvedl server Space.com s odkazem na prohlášení výzkumníka Daniela Michilliho z Kavliho institutu pro astrofyziku a kosmický výzkum při Massachusettském technologickém institutu. „Nejenže byl velmi dlouhý, trval asi tři sekundy, ale vyskytovaly se v něm periodické špičky, které byly pozoruhodně přesné, vyzařovaly každý zlomek sekundy - bum, bum, bum - jako tlukot srdce. Je to poprvé, kdy je samotný signál periodický,“ dodal.

V budoucnu se výzkumníci pokusí zachytit další záblesky ze stejného zdroje, které by mohly pomoci přesvědčivěji odhalit, co je příčinou těchto rádiových signálů. Kromě toho doufají, že by mohl být díky své vysoce spolehlivé periodicitě použit jako druh „astrofyzikálních hodin“. Vzhledem k tomu, že frekvence tohoto záblesku se bude měnit s tím, jak se zdroj bude vzdalovat od Země, mohly by tyto změny sloužit k měření rozpínání vesmíru.

| Video: Youtube

Signál nazvaný FRB 20191221A je v současnosti nejdéle trvajícím rádiovým zábleskem s nejjasnějším periodickým vzorcem, který byl dosud detekován. Jeho zdroj se nachází ve vzdálené galaxii, několik miliard světelných let od Země.

close Pomocí velkého radioteleskopu CHIME objevili astronomové trvalý rádiový signál ze vzdálené galaxie, který zřejmě vysílá s překvapivou pravidelností. info Zdroj: Shutterstock zoom_in Pomocí velkého radioteleskopu CHIME objevili astronomové trvalý rádiový signál ze vzdálené galaxie, který zřejmě vysílá s překvapivou pravidelností.

Neznámý zdroj

Od prvního objevu v roce 2007 jsou FRB pro astronomy záhadou. Odborníci dokázali vystopovat jejich původ v galaxii, ale neobjevili přesný zdroj záření. Podle vědců je ve vesmíru známo jen velmi málo věcí, které vysílají tyto přísně periodické signály.

„Příklady, které známe z naší galaxie, jsou rádiové pulsary a magnetary, které rotují a produkují paprskové záření podobné majáku,“ vysvětlil Michilli pro Sky News. „Domníváme se, že tento nový signál by mohl být magnetar nebo pulsar na steroidech,“ dodal.

Pulsary jsou neutronové hvězdy, které rychle rotují a vyzařují intenzivní záření, zatímco magnetary jsou zbytky hvězd s extrémně silným magnetickým polem. Všechny typy neutronových hvězd vznikají, když se masivní hvězdy dostanou na konec svého života, dojde jim palivo pro jadernou fúzi a nemohou se již bránit gravitačnímu kolapsu. Výsledkem je mohutná exploze supernovy, která po sobě zanechá kosmický pozůstatek, neutronovou hvězdu tak hustou, že jedna čajová lžička materiálu, ze kterého se skládá, by vážila 3,9 bilionu kilogramů, vysvětlil vědec z MIT pro Space.com.

Podle Michilliho domněnky by vysoce svítivé záblesky FRB 20191221A mohly naznačovat, že rádiový pulsar nebo magnetar, který je vysílá, je obvykle mnohem méně jasný. To by mohlo znamenat, že nějaký neznámý mechanismus nebo událost způsobily vysílání sledu zářivých záblesků v neobvyklém třísekundovém intervalu.

Zachyceny stovky záblesků

„Tlukot srdce“ ze vzdálené galaxie byl poprvé detekován pomocí interferometrického radioteleskopu, zkráceně CHIME, v prosinci 2019. Přístroji složenému ze čtyř velkých parabolických reflektorů není pozorování FRB cizí. Od zahájení provozu v roce 2018 zaznamenal stovky těchto záblesků.

„CHIME nyní detekoval mnoho FRB s různými vlastnostmi,“ řekl v prohlášení Michilli a dodal: „Viděli jsme některé, které žijí uvnitř mraků a jsou velmi turbulentní, zatímco jiné vypadají, že se nacházejí v čistém prostředí. Z vlastností nového signálu můžeme říci, že kolem tohoto zdroje se nachází oblak plazmatu, který musí být extrémně turbulentní.“

Astronom dodal, že budoucí teleskopy by mohly každý měsíc detekovat tisíce dalších rádiových záblesků. Také doufá, že by mezi nimi mohly být i další podobné periodické signály. „Tato detekce vyvolává otázku, co by mohlo způsobit tento extrémní signál, který jsme nikdy předtím neviděli, a jak můžeme tento signál využít ke studiu vesmíru,“ uzavřel Michilli.