Modul NASA Mars InSight přistál na rudé planetě v listopadu 2018 a od té doby už stačil lidstvu ukázat, že tato planeta je geologicky mnohem aktivnější, než si vědci dosud mysleli. 

Díky jeho seismometru zachytávajícím vlny z otřesů vytvořili vědci první podrobnou mapu marťanského vnitrozemí. Citlivé zařízení bylo dokonce použito k detekci akustických vibrací z jiných světů v tenké marťanské atmosféře.

| Video: Youtube

Modul tak mohl zaznamenat i hlučné exploze meteorů vstupujících do atmosféry chvíli předtím, než jejich úlomky dopadnou na povrch planety jako meteority.

Usnadňuje pátrání po kráterech

„Tak jasné spojení mezi zaznamenanými seismickými a akustickými vlnami a daným dopadovým kráterem nebylo nikdy předtím na žádné jiné planetě dosaženo,“ píše tým vedený astrofyzikem Raphaelem Garciou z francouzského Národního vyššího ústavu letectví a vesmíru v Toulouse. Jeho studie byla otištěna v odborném titulu Nature Geoscience.

„Pasivní seismometr pro seismický výzkum struktury Marsu a tlakové senzory na přistávacím modulu InSight poskytují jedinečnou příležitost propojit vstup marťanských meteoroidů do atmosféry a procesy jejich dopadu na zem s mechanickými vlnami, které generují. Seismická data z InSightu používáme k tomu, abychom odhadli, kam mohli meteority dopadnout, a objevovali na Marsu nové krátery.“

Podle webu Science Alert představuje vstup dostatečně velkého kusu vesmírné skály do planetární atmosféry celkem rušivou událost. „Za prvé, při vstupu generuje rázové vlny. Jak meteor padá, může ve vzduchu explodovat; předpokládá se, že k tomu dochází, když atmosférické plyny pronikají do prasklin ve skále a rozpínají ji zevnitř. Výsledkem jsou další rázové vlny. Jestliže pak dostatečně velké kusy dopadnou až na zem, způsobí další spoustu vln,“ píše Science Alert.

Teoreticky lze očekávat, že všechny tyto otřesy vyvolají akustické a seismické vlny detekovatelné citlivými přístroji. Garcia a jeho kolegové předpokládali už před zahájením mise, že InSight bude schopen detekovat meteorický výbuch, ale to, čeho se týmu podařilo dosáhnout, prý tuto naději ještě několikanásobně překonalo.

Vozítka Curiosity a Perseverance už na Marsu objevila řadu záhadných útvarů:

Fotogalerie: Vozítka Curiosity a Perseverance už na Marsu objevila řadu záhadných útvarů

Pomocí akustických a seismických dat z InSightu identifikoval Garciův tým čtyři samostatné události dopadu na Mars, všechny do 300 kilometrů od přistávacího modulu. Tyto události se staly ve dnech 27. května 2020, 18. února 2021, 31. srpna 2021 a 5. září 2021.

Za pomoci přesných časů zachycení akustických a seismickým vln modulem tým zjistil i to, kde a v jaké vzdálenosti od modulu meteority dopadly: konkrétně šlo o vzdálenosti 286,5 kilometru, 84 kilometrů, 267 kilometrů a 86 kilometrů od InSightu.

Snímky těchto oblastí ze sondy NASA Mars Reconnaissance Orbiter pak odhalily čerstvé jizvy po dopadu na povrchu Marsu, což ověřilo výpočty týmu.

Dopady meteoritů (a jejich exploze) mohou mít na planetu zajímavé účinky. Vědci se domnívají, že právě meteory dodaly na planetu Zemi klíčové složky, jež vedly ke vzniku života. A dopady meteoritů mohly také hrát roli při utváření směru tohoto života, a to tak, že vyvolaly události typu hromadného vyhynutí (vyhynulé formy života pak vystřídaly jiné).

Dopady meteoritu na Marsu:

| Video: Youtube

Mars sice působí pustě, ale i tak mohou dopady meteoritů ovlivnit jeho geologii a atmosféru; pochopení současné aktivity meteorů a meteoritů nám navíc může lépe objasnit, proč je rudá planeta taková, jaká je. Otřesy způsobené jejich dopady také mohou vědcům pomoci lépe poznat nitro planety.

Modul má problémy s napájením

Bohužel, je možné, že z modulu InSight už mnoho dat nezískáme. Začátkem letošního roku totiž vědci zjistili, že modul ztrácí svou schopnost získávat energii, protože jeho solární panely pokrývá hustý prach.

Jeho dosavadní výkon však znamená pro vesmírnou vědu nemalý příslib. „Naše zjištění demonstrují schopnost planetární seismologie identifikovat seismické vlny vyvolané dopadem a zkoumat jak dopadové procesy, tak nitro planet,“ uzavírají vědci.