Podle serveru USA TODAY jsou pro pozorovatele oblohy lahůdkou dlouhodobě a rok 2022 není výjimkou. Od lednových Kvadrantid po prosincové Geminidy, meteorické roje všem poskytují příležitost pokochat se jedním z přírodních divů naší sluneční soustavy. Většina meteorických rojů je pojmenována podle souhvězdí, hvězd, a dokonce i planetek.

Perseidy

Perseidy jsou jeden z nejlépe pozorovatelných meteorických rojů na severní polokouli. Maxima letos dosáhnou v noci na 13. srpna. „Nicméně na rozdíl od roku 2021 nemusí být letošek pro pozorování Perseid vhodný,” upozorňuje EarthSky. Měsíc totiž bude po celou noc v úplňku a bude osvětlovat oblohu.

„Nejlepší nám známé představení Perseid se odehrálo v roce 1993, kdy maximální rychlost přesáhla 300 meteorů za hodinu,” připomíná NASA. Nespornou výhodou Perseid zcela jistě je, že si jejich pozorování můžeme vychutnat uprostřed horké letní noci, narozdíl od například roje listopadových Leonid nebo prosincových Geminid. Meteorický roj Perseid se objevuje každý rok, když Země prochází oblakem trosek, který po sobě zanechala kometa Swift-Tuttle. Meteory jsou ve skutečnosti drobné prachové částice z ohonu komety, která obíhá kolem Slunce.

Slzy svatého Vavřince

„První záznamy o jejich průletech pochází z Číny z roku 36 našeho letopočtu. Čínští, japonští i korejští hvězdáři je sledovali několik dalších století.” píše na svém webu Hvězdárna a planetárium Brno. Také v našich zemích se srpen zapsal jako měsíc „hojnosti padajících hvězd“. Pranostika dokonce říká: „Svatý Vavřinec ohnivých slz napláče.“ Odtud tedy alternativní název pro Perseidy – „Slzy svatého Vavřince“.

Novodobý příběh Perseid začíná podle brněnské hvězdárny v roce 1862, kdy američtí astronomové Lewis Swift a Horace Parnell Tuttle objevili kometu, která se pohybovala na stejné dráze jako proud Perseid. Romantické představy byly pryč. Perseidy jsou drobné prachové částice, které cestou kolem Slunce trousí právě tato kometa.

Výpočty přitom naznačují, že vlasatice 15. září roku 4479 prolétne těsně kolem Země. Dokonce existuje velmi malá pravděpodobnost, že se kometa Swift-Tuttle promění v tu největší Perseidu, tedy že se srazí se Zemí. „Pokud by k tomu došlo, byla by to ničivější katastrofa než v případě vyhynutí dinosaurů. Ale šance, že k tomu dojde, je – naštěstí – velmi, velmi malá,” dodává hvězdárna.

| Video: Youtube

Jak nejlépe sledovat meteorický roj?

Žádná světla: Najděte si místo mimo světla města. Vaše oči si pak budou muset zvyknout na tmu, což může trvat 15 až 20 minut.

Najděte radiant: Radiant je v astronomii označení bodu na obloze, z něhož zdánlivě vyletují meteoroidy daného meteorického roje. Čím výše na obloze je, tím více meteorů pravděpodobně uvidíte. Pozorování meteorických rojů může trvat dlouho, proto buďte trpěliví - čekání se vyplatí.

„Na pozorování není nutný dalekohled, meteory vylétají náhodně po celé obloze, nejlépe se tak pozorují vleže například v lehátku nebo spacáku pouhým sledováním nebe. Zájemcům o fotografování stačí nechat aparát upevněný na stativu s širokoúhlým objektivem (zcela odcloněným) snímat sekvenčně, zejména po půlnoci a v časných ranních hodinách před rozbřeskem, kdy meteorů létá nejvíce,” radí na svých stránkách Astrofyzikální proGResy z Opavy.

„S ohledem na to, že je Měsíc úplňku, takže bude obloha světlá, je téměř jedno, odkud se budete dívat. Podstatný je dobrý, nerušený výhled směrem na východ a jih,” řekl Deníku ředitel brněnské hvězdárny a planetária Jiří Dušek.

Šance si užít rojení Perseid určitě je, říká Vlastimil Vojáček

Vlastimil Vojáček vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v Praze a to obor Astronomie-astrofyzika, ve kterém získal doktorský titul. Momentálně pracuje pro Astronomický ústav Akademie věd v Oddělení meziplanetární hmoty, které se zabývá meteory. Ve svém volném čase se také věnuje  astrofotografii, která spojuje dva jeho oblíbené obory, astronomii a fotografii.

Objevují se roje Perseid každý rok? A na čem závisí jejich intenzita?
Ano, meteorické roje se objevují každý rok, kdy se dráha Země střetává s drahou částic patřící k danému roji. Roj Perseid je poměrně stabilní roj, což znamená, že jej můžeme pozorovat každoročně. Nicméně i Perseidy jsou každý rok trochu jinak aktivní. Někdy je například pozorováno jen 60 - 70 meteorů za hodinu. Jiné roky byla jejich aktivita i 200 meteorů za hodinu. Souvisí to jednak s nehomogenní strukturou částic pařící k roji - některé jiné roje jsou v některých letech skoro neaktivní a jednou za čas může nastat aktivita zvýšená, takzvaný outburst, kdy Země prolétá oblastí či vláknem s vysokou koncentrací částic. A dalším důležitým faktorem je také to, jak často jsou částice roje „doplňovány” mateřským tělesem. U Perseid je to kometa Swift-Tuttle, která se ke Slunci přiblížila naposledy v devadesátých letech a po zvýšené aktivitě na přelomu tisíciletí pozorujeme v posledních letech spíše slabší Perseidy.

Jsou v Česku obecně dobré podmínky pro jejich pozorování a liší se jednotlivé regiony?
Řekl bych, že v Česku jsou v srpnu dobré podmínky pro pozorování Perseid. Obecně platí, že severní polokoule je pro Perseidy lepší, protože takzvaný radiant, tedy místo odkud zdánlivě meteory vylétají, v souhvězdí Persea vystupuje poměrně vysoko nad obzor. Na jižní polokouli se Perseus nad obzor dostane jen stěží, pozorování je tedy obtížnější a mnohdy bez úspěchu. Severněji, například ve Skandinávii zase zažívají poměrně krátké a jasné noci, takže Perseid uvidí také méně než my z Česka. V rámci naší republiky udělá velký rozdíl například světelné znečištění, které zabraňuje pozorování slabších meteorů. Takže na sledování roje je určitě lepší vyjet za město a nejlépe někam do hor.

Vím, že letošní podívanou bude trochu kazit Měsíc v úplňku, je i tak šance užít si rojení?
Na to užít si rojení určitě šance je. Ano, Měsíc nám to trochu kazí, ale pokud si třeba vyrazíte s rodinou, přáteli, někým blízkým ven pod letní oblohu, tak si večer užijete i s možná trochu menším množství Perseid.

Víte, odkud vzniklo rčení, že padající hvězdy plní přání? A platí to i pro Perseidy?
To přesně nevím, myslím, že je to už záležitost ze starověku. Každopádně pokud by to fungovalo, tak my, astronomové pozorující meteory, bychom byli asi nejzdravější a nejbohatší lidé, ale nemyslím si že tomu tak je (smích).

Tipy, kde pozorovat Perseidy 

Pozorování Perseid z Kraví hory v Brně
Pořádá Hvězdárna a planetárium Brno. Výjimečné Noci padajících hvězd začínají v pátek po 22. hodině a končí po druhé hodině ranní. Aktuální informace naleznete na facebookových stránkách hvězdárny

Pozorování perseid v Planetáriu Ostrava
Veřejné pozorování Perseid spolu s doprovodným programem se koná od pátku 12. srpna 21:00 do soboty 13. srpna 1:00 (v noci) v areálu Planetária Ostrava. Událost najdete ZDE

Hvězdárna Žebrák – Tu noc hořely, padaly hvězdy: Perseidy 2022 s Michalem Šindelářem
Hvězdárna Žebrák zve na pozorování meteorického roje Perseid 12. srpna v čase 18 – 22 hodin. Užijte si oblíbený letní piknik na louce pod hvězdárnou. 

Pozorování meteorického roje v Táboře
„V letošním roce se opět pokusíme pozorovat Perseidy v lokalitě Tábor – Náchod poblíž mostu "pětimostí" za Malým Jordánem. Sraz všech zájemců je dne 12. srpna 2022 v 21 hodin na autobusové zastávce Tábor – Náchod,” zve Městská knihovna Tábor, která akci pořádá. 

Ideálními místy, kde pozorovat meteorické roje jsou taky takzvané oblasti tmavé oblohy. První oblast tmavé oblohy nejen v Česku, ale i v celé Evropě, vznikla v Jizerských horách na česko-polské hranici v roce 2009. V rámci Mezinárodního roku astronomie ji tam vyhlásili astronomové společně s ochránci přírody, obcemi a místními sdruženími. Má velikost 75 kilometrů čtverečních a z poloviny leží na polské straně.

Po vzoru Jizerské oblasti tmavé oblohy vznikly v Evropě další oblasti. V Česku to byla v roce 2013 Beskydská v Moravskoslezském kraji se středem u obce Staré Hamry.

Třetí, zatím nejmladší oblast tmavé oblohy v Česku, se nachází na pomezí Plzeňského a Karlovarského kraje. Manětínská oblast tmavé oblohy zahrnuje území o velikosti 346 kilometrů čtverečních.

Další možností je také Podyjská oblast tmavé oblohy (zkráceně POTO), která však zatím není oficiálně vyhlášena. Existuje k ní memorandum podepsané 22. listopadu 2016 ve Znojmě, v němž se partnerské instituce s podporou dotčených obcí zavazují k usilování o její vytvoření.

Astronomický slovníček

Meteorit je malý kousek asteroidu nebo meteoroidu, který přežije průlet zemskou atmosférou a dopadne na zemský povrch.

Meteor se skládá z malých kousků horniny, které se rozlétnou po zemské obloze. Běžně jsou označovány jako padající hvězdy.

Kometa se skládá z horniny, ledu a plynu, obíhá kolem Slunce podobně jako planetka. Vypařený led a úlomky tvoří ohon komety.

Jako meteorid se označují malé kousky, které se odlamují z asteroidů a komet, jsou tvořeny horninami nebo ledem.

Asteroid/planetka je malé kamenné, železné nebo ledové těleso, které obíhá kolem Slunce. Většina asteroidů se nachází mezi Marsem a Jupiterem, v takzvaném pásu asteroidů.