V nové studii vědci odhalili další informace o vesmíru. Portál The Independent píše, že si odborníci po léta mysleli, že jen malá část hvězdného prachu nacházející se ve Sluneční soustavě pochází z výbuchu supernov. Nový výzkum však odhalil, že díky hvězdným explozím vzniklo až pětadvacet procent hvězdného prachu.

Výzkumníci na to přišli díky zkoumaní hvězdného prachu, který vznikl ještě před zrodem Sluneční soustavy. Tyto presolární zrna našli v meteoritech a jiných předmětech, jež dopadly na Zemi z vesmíru.

Vzhledem k tomu, že materiál komet a meteoritů je relativně nepoškozený slunečním zářením, zůstává dobrým reprezentantem hmoty, která stála na počátku Sluneční soustavy. Při studiu zrn můžou vědci určit typy hvězd, jejichž hvězdný prach tvoří Sluneční soustavu. Portál Alpes Holidays dodal, že analýzu vědci prováděli pomocí sondy NanoSIMS.

"Poznání, že mnohem větší část hvězdného prachu pochází z výbuchů supernov, poskytuje vědcům nové důležité parametry pro vytváření počítačových modelů vývoje prachu v mezihvězdném prostředí," řekl hlavní autor studie zveřejněné v časopise Nature Astronomy Peter Hoppe. Další zkoumání hvězdného prachu může i díky tomu, že je stavebním kamenem nových planet, vědcům říct více o vzniku našeho planetárního okolí.

Supernova je extrémně jasná exploze hvězdy

Na konci života hvězd čeká ty nejhmotnější z nich masivní výbuch zvaný supernova. Při tomto procesu vymršťují hvězdy prvky, které během života vytvořily, do vesmíru. Tak se dostanou do mezihvězdného prostředí, kde velká část z netěkavých prvků kondenzuje do hvězdného prachu.

Přeživší prachová zrnka jsou začleněna do další generace hvězd, a hlavně do planetárních systémů, které se kolem nich tvoří. Tento proces probíhal před 4,6 miliardami let v oblasti, kde se nyní nachází Sluneční soustava. Kromě takového typu výbuchu způsobeného velmi rychlým zhroucením hvězdy v důsledku nedostatku jaderného paliva existuje ještě druhý typ, který zahrnuje dvě hvězdy obíhající kolem sebe. 

Zaznamenaná exploze hvězdy:

| Video: Youtube

Server NASA informuje, že supernovy mohou být tak jasné, že zastíní celé galaxie na několik dní nebo dokonce měsíců. I když nejsou tak časté, lze je vidět po celém vesmíru. Supernova hvězdy, která by byla desetkrát větší než Slunce, může po sobě zanechat nejhustější objekty ve vesmíru, a to černé díry. Díky supernovám se vědci naučili, že jsou hvězdy vlastně továrnami vesmíru. Ve svých jádrech přeměňují jednoduché prvky na těžší prvky, jako je uhlík a dusík, které jsou potřebné pro život.