více >>

OVOCNÁŘSKÉ DNY

Akce již skončila

OVOCNÁŘSKÉ DNY
15. a 16. ledna 2019
v Kongresovécentru Aldis v Hradci Králové

PROGRAM 1. DNE OVOCNÁŘSKÝCH DNŮ 2019
Úterý 15. ledna 2019
8:00 - 9:30 REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ
9:30 Zahájení Ovocnářských dnů

Slovo hejtmana Královéhradeckého kraje
PhDr. J. Štěpán, Ph.D., hejtman Královéhradeckého kraje
VŠÚO HOLOVOUSY s.r.o. v roce 2019
Ing. J. Vácha, Ing. T. Zmeškal, jednatelé VŠÚO Holovousy s.r.o.
Zhodnocení situace v ovocnářství
Ing. M. Ludvík, předseda Ovocnářské unie ČR, z.s.
Budoucnost ovocnářského sektoru v ČR
Ing. M. Toman, CSc., ministr zemědělství ČR
Aktuální problémy našeho zemědělství
Ing. Z. Jandejsek, CSc., prezident Agrární komory ČR
Kontrolní činnost SZPI v sektoru ovoce a zeleniny
v roce 2019
Ing. M. Klanica, ústřední ředitel SZPI
D I S K U Z E
12:30 - 13:30 O B Ě D
13:30 Škody na ovoci a možnosti eliminace jejich dopadů
Ing. M. Bělina, Česká pojišťovna a.s.
13:50 Nové odrůdy a podnože slivoní pro prosperující
produkci v oblastech s výskytem šarky
Dr. M. Neumüler, Bavorské ovocnářské centrum, Německo
14:50 Aktuality v zemědělském pojištění
Ing. J. Havelka, ředitel RENOMIA AGRO a.s.
15:10 - 15:30 P Ř E S T Á V K A
15:30 VOEN zastřešovací systémy – klíčový prvek úspěšné
produkce ovoce
R. Weiss, VOEN Vöhringer GmbH & Co KG, Německo
16:10 Pěstování třešní a drobného ovoce pod krycím
systémem
Ing. R. Vávra Ph.D., VŠÚO HOLOVOUSY s.r.o.
16:30 Přirození nepřátelé a smart management sadu
pro dlouhodobě udržitelnou ochranu proti meře
hrušňové
T. Belien, PC Fruit, Belgie
D I S K U Z E
17:30 Ukončení 1. dne Ovocnářských dnů 2019
19:30 S P O L E Č E N S K Ý V E Č E R
v restauraci hotelu ČERNIGOV

PROGRAM 2. DNE OVOCNÁŘSKÝCH DNŮ 2019
Středa 16. ledna 2019
8:00 Začátek 2. dne Ovocnářských dnů

8:00 Stanovení zralosti a kvality ovoce a ovocných
produktů pomocí NIR spektrometrie
Ing. M. Šubrtová, VŠÚO HOLOVOUSY s.r.o.
8:30 Možnosti chemické regulace plodnosti
Ing. L. Laňar, VŠÚO Holovousy s.r.o.
9:00 Octomilka japonská (Drosophila Suzuki): od
aplikovaného výzkumu po praktický management
tohoto invazivního škůdce
T. Belien, PC Fruit, Belgie
10:00 Fumigace půdy přípravkem Tripicrin v České
republice – první zkušenosti
J. Pecina, TRIS International srl., Itálie;
Ing. L. Laňar, VŠÚO Holovousy s.r.o.
10:40 - 11:00 P Ř E S T Á V K A
11:00 Odrůdy jabloní s červenou dužninou a hypoalergenní
odrůdy jabloní vyšlechtěné v Bavorském ovocnářském
centru
Dr. M. Neumüler, Bavorské ovocnářské centrum, Německo
12:00 Mrazové poškození ovocných dřevin
RNDr. A. Bilavčík, Ph.D., VÚRV Praha
12:30 Phytophthora v ovocných sadech – diverzita,
symptomatologie a možná opatření
Ing. M. Mrázková, VÚKOZ Průhonice
13:10 Ovocné dřeviny v moři virů
Prof. RNDr. M. Navrátil, CSc., Univerzita Palackého v Olomouci

D I S K U Z E
13:40 Ukončení Ovocnářských dnů 2019
O B Ě D

od  15. 1.  (08:00)
do  16. 1.  (14:00)
Hradec Kralove, Czechia
SDÍLEJ:

AKCE V OKOLÍ