Naučná stezka K. J. Erbena
KDE: okolí Miletína
DÉLKA: 5 nebo 14 km

Naučná stezka K. J. Erbena je okruh vedoucí městečkem Miletín a jeho okolím. Seznamuje turisty s životem a dílem významného spisovatele. Stezka se skládá ze dvou samostatných okruhů - jeden měří 5 km, druhý 14 kilometrů.

Obě varianty stezky začínají u Erbenova rodného domku a naleznete na nich 10 zastavení, která vás seznámí s místy, jež znáte z Erbenových balad.

Témata na jednotlivých stanovištích:
1. - Rodný domek K. J. Erbena 
Naučná stezka v celkové délce 5,179 km vychází od rodinného domku K. J. Erbena. Na tomto místě vznikne tabule o velikosti 60x80 cm, která podá kompletní informaci o naučné stezce, s celým jejím znázorněním a zároveň stručně představí osobnost K. J. Erbena. Zakončena bude u miletínské věže. 

2. zastávkové místo – Studánka na Koši 
Místo je vybaveno dřevěnou sochou Polednice, lavičkou a informační tabulí a doprovodnou zelení bezprostředně spojenou s tématem. Soubor Kytice začíná básní Mateřídouška, kromě písemné zmínky, zde budou vysázeny rostlinky mateřídoušky. Notoricky známá báseň Polednice přiblíží dřevěná socha samotné Polednice. Návštěvník se dozví něco z historie jeho rodiny, protože dříve v místě stál ovocný, převážně třešňový, sad založený jeho otcem. Z tohoto důvodu se v místě vysází 2 stromy třešně nízkého vzrůstu. 
mapka ↑
3. zastávkové místo - Popraviště 
Chmurné místo bývalého popraviště nás seznámí s historií popraviště od počátků, kdy město získalo od krále Otakara Přemysla II. hrdelní právo. Zmíněna bude i poslední popravená žena ze sousední obce. Události tohoto místa Erbena inspirovaly k napsání balady Dceřina kletba. 

4. zastávkové místo - Hoj jede z lesa pán… 
V pořadí čtvrté místo doplněné opět o posezení a infotabuli je zpestřeno dřevěnou sochou pána, která se dívá na rodný domek K.J.Erbena. Návštěvník, pohledem přes část těla pána uvidí přímo na rodný domek. K místu se váže i balada Zlatý kolovrat, ze které po svolení K.J.Erbena, napsala B. Němcová pohádku. 
mapka ↑
5. zastávkové místo - Miletínské lázně 
Původní místo lázní nám přiblíží dobu, kdy se zde opravdu scházeli lidé za účelem léčení. Zmínka zde bude i o příteli Erbena K.H.Máchovi. V prostoru lázní se nachází místa k posezení a odpočinku. Umístěna zde bude pouze informační tabule 

6. zastávkové místo - Očima K.J.Erbena 
Na tomto stanovišti návštěvník dostane jedinečnou možnost porovnat stávající výhled s dobovým pohledem ze života K.J.Erbena. Dávnou atmosféru dováří i sloup s křížkem, který zde stojí přesně od roku narození K.J.Erbena – 1811. Místo je doplněno o sezení. 

7. zastávkové místo – Po stopách předků – hřbitov 
Na místě před hřbitovem návštěvníci získají informace o rodině, která je z části pochovaná na zdejším hřbitově. 

8. zastávkové místo – Erbenovi tváří vstříc 
Předposlední místo NS je věnováno pomníku K.J. Erbena a jeho historii. Zahrnuta bude i zmínka o současníkovi a příteli J.N.Lhotovi a Dr. J.Karáskovi, který napsal o Erbenovi 1. životopis. 

9. zastávkové místo – Parkáň 
Prostor věže vybízí k podání informací o místech, kde se pohyboval nejen sám Erben, ale i jeho rodina. Popsána bude škola, tehdejší klášter, zámek apod. Z výše patrných výsledků projektu je zřejmé, že naučná stezka má hned několik využití i do budoucna. Vhodná je pro školní výpravy všech věkových kategorií, zájezdy. Slouží i místním obyvatelům k relaxaci, odpočinku a procházkám. Celá NS je koncipována tak, aby nenarušovala životní prostředí a ráz krajiny.