KDY: 30. listopadu
KDE: Nová Paka
ZA KOLIK: zdarma

První adventní sobotu se lidé tradičně sejdou na Masarykově náměstí v Pace, kde bude pro návštěvníky připraven kulturní program, stánky s řemeslnými výrobky, bohaté občerstvení – vánoční svařáček pro první příchozí zdarma. Děti se potěší u živého betlému, kde bude také přichystána pošta pro Ježíška. V 17 hodin se pak rozsvítí vánoční strom a odpálen bude slavnostní ohňostroj.
Zajímavým bodem programu jistě bude v 11 hodin Francouzské vánoční pohlazení v podání Evy Cendorsové, z odpoledního programu doporučujeme vystoupení jilemnického pěveckého sboru Camponotus těsně před rozsvícením stromu.