Předplatit Deník
Přihlásit
Lužany

Lužany

Zdroj: Wikimedia
Královéhradecký kraj > Jičín

Obec Lužany se nachází v severovýchodní části Čech v okrese Jičín v Královéhradeckém kraji. Správní území obce se rozkládá na jednom katastrálním území o celkové výměře 1 249 ha. V obci žije 590 obyvatel ve více než 210, převážně rodinných, domech. Přirozenou spádovou obcí je město Jičín, která je současně sídlem obecního úřadu obce s rozšířenou působností a pověřeným obecním úřadem. Město Jičín je vzdáleno 11 km. Dalšími spádovými obcemi je 10 km vzdálené město Nová Paka a 9 km vzdálené lázeňské město Lázně Bělohrad. Obec Lužany leží zhruba uvnitř trojúhelníku tvořeného těmito obcemi. Obec… Obec Lužany se nachází v severovýchodní části Čech v okrese Jičín v Královéhradeckém kraji. Správní území obce se rozkládá na jednom katastrálním území o celkové výměře 1 249 ha. V obci žije 590 obyvatel ve více než 210, převážně rodinných, domech. Přirozenou spádovou obcí je město Jičín, která je současně sídlem obecního úřadu obce s rozšířenou působností a pověřeným obecním úřadem. Město Jičín je vzdáleno 11 km. Dalšími spádovými obcemi je 10 km vzdálené město Nová Paka a 9 km vzdálené lázeňské město Lázně Bělohrad. Obec Lužany leží zhruba uvnitř trojúhelníku tvořeného těmito obcemi. Obec se nachází na přechodu Jičínské pahorkatiny a Krkonošského podhůří (severní část obce s nejvýše položeným místem obce Na Zámcích 451,3 m n. m.). Průměrná nadmořská výška území činí 310 m n. m., nejnižší bod katastrálního území je v jihozápadní části v obce v nadmořské výšce 292,2 m n. m. (Hájek). Územím obce protéká několik menších vodních toků, a to na severu potok Studénka, který se za vodní nádrží Marešák vlévá do Úlibického potoka. Ve střední a jižní části obce teče potok Lužanka. Oba toky se dále vlévají do Cidliny. Na území obce se nachází menší vodní nádrž, která je napájena především srážkovými vodami. Obec je známa zejména sadovnictvím, rekreačním areálem u rybníku Marešák a každoročními motocyklovými srazy pořádnými v rekreačním areálu. Obec je členem dvou spolků. Jedná se o dobrovolný svazek obcí Lázeňský mikroregion, který sdružuje obce podhůří Krkonoš. Jeho cílem je koordinování celkového rozvoje mikroregionu a společná propagace území. Obec je dále členem místní akční skupiny MAS Brána do Českého ráje. Jedná se o sdružení místních samospráv, podnikatelů a neziskových organizací, jejichž cílem je zapojit obyvatelstvo maximálně do dění v regionu a poskytnout mu možnost aktivně se účastnit na přípravě a realizaci plánů vycházejících ze zpracovaných strategických dokumentů. Zdroj: Wikipedia

Výsledky komunálních voleb 2022 Lužany
Počet obyvatel: 590
Adresa http://www.luzany.cz/