Již od raného mládí Rudolfa učarovaly lyže, ale také cvičení v Sokole. Často vzpomínal na bratra Františka Pecháčka, který ho v novopackém Sokole cvičil a byl mu velkým vzorem.

Cvičení se Rudolf Kupka věnoval až do doby, kdy mu sloužily síly. Stálým členem však nepřetržitě zůstal až do posledních dnů svého života.

Jeho pekařská profese ho zavála po roce 1945 do Trutnova, ale při znárodňování po roce 1948, již pro něho jako živnostníka, měl komunistický režim místo jedině ve stavebnictví nebo v dolech.

Tak se také dostal se svojí rodinou přes uranové doly v Jáchymově až do uranových dolů v Příbrami. V tomto městě potom dlouhou dobu žil.

V důchodu, již žil bez zemřelé manželky, se navrátil se svojí dcerou Hanou na svoji rodnou hroudu do Nové Paky, tedy do domu, kde vyrůstal.

S Rudolfem Kupkou se veřejnost rozloučí v sobotu 21. ledna ve 12 hodin ve smuteční obřadní síni.
Bratře Kupko, sokolům zůstaneš v jejich srdcích a budou na Tebe vždy vzpomínat.     Míla Pour