Ve čtvrtek 25. června se ve 14 hodin v obřadní síni v Jičíně rozloučíme s Josefem Knajflem (1930) z Prahy – Vršců.

V pátek 26. června se v jičínské smuteční obřadní síni ve 12 hodin naposledy rozloučíme s Ludvíkem Sojkou (1961) ze Starého Místa, poté bude na Veliši uložen do rodinného hrobu.   (ps)