V pátek 6. ledna se v jičínské smuteční síni v 10 hodin naposledy rozloučíme s Vladimírem Havelkou (1945) z Jičíněvsi, v 11 hodin s Marií Maudrovou (1935) z Domousnice, ve 14 hodin se Zdeňkem Kyselou (1937) z Kovače a v 15 hodin se rozloučíme s Marií Rybovou (1926) z Kopidlna.

V úzkém kruhu rodiny se pozůstalí v pondělí 9. ledna v 11 hodin v jičínské smuteční obřadní síni rozloučí s Josefem Křížem (1945) z Dětenic, ve smuteční síni v Nové Pace se v pondělí 9. ledna ve 13 hodin naposledy rozloučíme s Miloslavem Pánkem (1966) z Nové Paky – Jičína, v 10 hodin se v jičínské smuteční síni v pondělí 9. ledna rozloučíme s Vlastou Kocourovou (1931) z Úlibic, ve 12 hodin s Jaroslavem Janouchem (1927) z Češova a ve 13 hodin s Blankou Víchovou (1929) z Mlázovic.

V pondělí 9. ledna bude v 11 hodin z kostela sv. Bartoloměje v Chodovicích vypraven pohřeb Josefa Baudyše (1932) z Chlumu.    (ps)