Ve čtvrtek 28. července se na hřbitově ve Vyskři v 15 h. rozloučíme s Jaroslavou Charouzkovou (1942) z Vyskře, poté bude pohřbena do hrobky.

V pátek 29. července se ve 12 hodin v jičínské smuteční síni rozloučíme s Marií Duškovou (1927) ze Sběře.

Ve vší tichosti se pozůstalí rozloučili s Miloslavou Bittnerovou (1935) z Dolního Lochova a s Jiřinou Kolářovou (1928) z Nové Paky.