Co je to vlastně migréna?
Migréna se řadí mezi primární bolesti hlavy. Je to záchvatovitá bolest hlavy typického charakteru, která dosahuje značné intenzity a při vyšší frekvenci je pro pacienta velmi nepříjemná. Snižuje pracovní schopnost a působí značnou měrou na psychiku postiženého.

Jak se projevuje, a tedy i odlišuje od běžných bolestí hlavy?
Pro migrénu je typický charakter bolesti, který bývá nejčastěji jednostranný, pulzující, postižené strany se typicky střídají, k bolesti se přidružují další nepříjemné stavy jako je světloplachost, nevolnost, zvracení. Migrény bývají někdy předcházeny tzv. aurou, které se projevuje nejčastěji poruchami zraku – záblesky, rozostřeným viděním, někdy i poruchami řeči, pohybu a citlivostí na končetinách.

Jaký je reálný dopad migrény na život pacientů?
Migréna je zejména frekventní, to je nad čtyři záchvaty za měsíc. Má negativní vliv na kvalitu života postiženého, bývá příčinou časté pracovní neschopnosti, má vliv i na osobní život, partnerské vztahy, je častou příčinou depresí.

Proč myslíte, že je migréna ve společnosti často zlehčována a bagatelizována?
Migréna může být bagatelizována pouze lidmi, kteří migrénou nikdy netrpěli a nedokáží si představit intenzitu obtíží, které migrenik pociťuje.

Kde mohou lidé s migrénou hledat pomoc a jak jít úspěšné léčbě naproti? Existuje specializovaná péče pro lidi s migrénou?
Pacienti s bolestmi hlavy by měli konzultovat praktického lékaře, který posoudí, o jaký typ bolesti hlavy se jedná. Provede potřebná vyšetření a podle výsledků a stavu nemocného odešle pacienta k neurologickému vyšetření. Během posledních několika let se v ČR podařilo vytvořit síť Center pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy, kam by se měla soustředit léčba komplikovaných bolestí hlavy.

V současnosti je schváleno celkem 30 center v ČR, z toho čtyři jsou v Královehradeckém kraji. Centra jsou určena zejména pro pacienty, u kterých se nedaří kompenzovat frekvence a intenzita bolestí hlavy v rámci běžné neurologické ambulance.

Jaká léčba je dnes pacientům k dispozici?
Centra mají, kromě standardních léčebných postupů, možnost využívat tzv. biologickou léčbu migrény, při které se používají speciální protilátky. Ty jsou schopny obsadit specifické receptory v mozku zodpovědné za spouštění migrény, a tím výrazně snížit počet atak. V některých případech je možné dosáhnout i úplného vymizení bolestí.

Kde je dostupná nejnovější biologická léčba?
Tato biologická léčba je vázána na centra pro léčbu bolestí hlavy, bohužel ne všechna centra mají uzavřeny smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami. Konkrétně naše centrum na neurologickém oddělení v Náchodě má smlouvu s pojišťovnami 207, 209, 211 a 213. Nedaří se nasmlouvat pojišťovnu 111 VZP, kde je samozřejmě nejvyšší počet pacientů.

Co byste pacientům doporučil?
Pacienti s bolestmi hlavy a tedy i migrénou, kde se nedaří zmírnit obtíže v primární péči praktického lékaře by měli být delegováni na neurologickou ambulanci. Tam bude provedena diagnostika obtíží a podle efektu léčby mohou být pacienti doporučeni do specializovaného centra, které disponuje většími možnostmi, zejména výše zmíněnou biologickou léčbou.

Kde mohou lidé s migrénou a jejich blízcí najít užitečné informace o léčbě, ale také tipy pro život s migrénou?
Informace o léčbě migrény mohou pacienti získat u svého praktika nebo v rámci neurologické ambulance. Využít mohou ale i například webové stránky Czech Headache Society (Společnost pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy) www.czech-hs.cz nebo edukační stránky www.omigrene.cz.

Má bolest hlavy nějakou souvislost s covidem 19? Je to průvodní jev? Jsou nějaké poznatky, jaké procento pacientů to má jako příznak nemoci?
Bolest hlavy je řazena mezi méně časté příznaky této nemoci, ale výskyt mezi pacienty je poměrně významný, podobně jako u ostatních viróz s vysokými teplotami.

Při jaké frekvenci bolestí hlavy už vyhledat lékaře a kdy se ještě léčit doma sám pomocí běžných analgetik? 
Tady asi nezáleží na frekvenci bolesti hlavy, ale spíše na jejím charakteru. Typická migréna je bolest hlavy, které má nejčastěji pulzující charakter, postihující polovinu hlavy a většinou nastupuje postupně. Někdy bývá přecházená tzv. aurou (záblesky, výpadky zorného pole, porucha citlivosti na končetinách).

Varovným signálem je, pokud má bolest hlavy náhlý (sekundový) začátek a je velmi silné intenzity. V tomto případě je nutné volat 155 , protože to může signalizovat možnost nitrolebního krvácení. Podle mého názoru je vhodné konzultovat častější bolesti hlavy bez zjevné příčiny (stres, únava, špatně léčený vysoký krevní tlak apod.) s praktickým lékařem, který provede základní vyšetření a doporučí diagnostický a léčebný postup.

Jak konkrétně vypadá prvotní vyšetření pacienta s migrénou? Má se ho nějak obávat? 
Nejdůležitější fází neurologického vyšetření je tzv. anamnéza, kde se lékař podrobně vyptá na charakter bolesti, frekvenci, průvodní příznaky, vyvolávající faktory, přítomnost bolestí hlavy mezi příbuznými. Z anamnézy se dá celkem přesně určit, o jaký typ bolestí jde. Následuje klinické neurologické vyšetření, které je zcela nebolestivé – neurologické kladívko je lehké a opatřené měkkým pryžovým zakončením.

Podle příznaků se potom naplánují další pomocná vyšetření jako CT mozku nebo magnetická rezonance, které vyloučí možnost nitrolebních změn – ty mohou vyvolávat bolesti hlavy (nádory, nitrolební přetlak apod.). V některých případech se provádí EEG (elektroencefalograf, který mapuje funkční aktivitu mozku).

Proč trpí urputnými bolestmi hlavy častěji ženy než muži?
Je známo, že se migrény vyskytují asi 2-3x častěji u žen než u mužů. Z praxe mám pocit, že je to ještě významnější převaha. Určitě tady hraj roli hormonální změny u žen, značná část migrén a je vázána na menstruaci a na užívání hormonální antikoncepce. Velmi často také migrény u žen mizí nebo se zmírňují v menopauze.

Setkáváte se v praxi s migrénami u dětí? 
Migrény u dětí nejsou výjimkou, v Náchodě se léči tito pacienti u dětského neurologa – MUDr. Lukášové, takže se na naší „dospělé“ ambulanci prakticky nevyskytují.

Stal jste se odborníkem na migrénu. Zažil jste ji někdy také vy sám?   
To je otázka přímo na tělo. Naštěstí netrpím častými bolestmi hlavy, ale typickou migrénu zažívám tak 1-2 x do roka, naštěstí u mě výborně funguje léčba indometacinovým čípkem, která asi do 30 ti minut od bolesti uleví.

Čekárny některých specialistů, například zubařů, chirurgů či ortopedů, bývají často plné k prasknutí a objednací termíny jsou v řádech týdnů a měsíců. Jak rychle se dostane péče pacientům s migrénou?
Migréna je chronické záchvatovité onemocnění, které může být léčeno praktickým lékařem. Centra pro léčbu bolestí hlavy by se měla věnovat spíše pacientům s komplikovanými a k léčbě rezistentními bolestmi hlavy. Nyní je čekací doba na neakutní neurologické vyšetření na ambulanci v naší nemocnici asi 3-4 týdny, akutní vyšetření provádíme po domluvě s praktickým lékařem ihned.