Požár zasáhl lesní paseku v prudkém svahu, navíc osázenou mladými stromky. Plameny se pomalu rozšířily i na kraj lesa a zasáhly lesní porost. Hasiči měli velmi složitý přístup a těžká technika se ani nedostala k místu požáru.

Museli proto natáhnout vedení z hadic do prudkého stoupání. Na pomoc s požárem musel být povolán policejní vrtulník. Příčina vzniku požáru a výše škody jsou předmětem dalšího šetření.

Pět jednotek profesionálních, dobrovolných a podnikových hasičů likvidovalo ve stejný den také požár lesa v obci Dobré Rovné na Rychnovsku. Likvidaci ohně komplikovaly vysoké teploty a opět těžko přístupný terén. Jako pravděpodobná příčina požáru se zatím jeví nedbalost při pálení klestu po těžbě. (red)

Foto z požáru v Dobré Rovné si prohlédněte v galerii.

Dlouhotrvající sucho přeje plamenům

Hradec Králové – Několik požárů likvidovali v pondělí a včera v okrese hasiči. V noci hasili kontejner s papírem ve Smiřicích a ráno „krotili“ plameny v Ruseku, kde hořel balík slámy na poli. V Hradci Králové jednotka vyjížděla k požáru pařezu na Rašínově třídě. Navečer hasiči uháněli do Dobřenic, kde u železniční trati likvidovali hořící suchou trávu. Tráva se včera vzňala také v Prasku. (čer)

Nedbalost lidí

Mnohé z lesních požárů jsou způsobeny nedbalostí a porušením předpisů z oblasti požární ochrany. V lese je zakázáno rozdělávat nebo udržovat otevřený oheň, to lze nejméně 50 metrů od kraje lesního pozemku. Nesmí se zde ani kouřit, protože právě odhozený nedopalek je nejčastější příčinou vzniku lesního požáru. Následkem mohou být mnohamilionové škody. Také z tohoto důvodu je v lese zakázáno tábořit mimo místa vyhrazená.