Jednotky provedly vyčištění komína, saze srazily pomocí kominického nářadí a písku a těleso ještě zkontrolovaly pomocí termokamery.

Místo zásahu bylo předáno majiteli, událost se obešla beze škody.