Naštěstí nikdo nebyl vážně zraněn a tak se i v těchto těžkých chvílích dalo mluvit o štěstí. Škoda na domu se pohybuje okolo tří miliónů. Jeho majitel, místostarosta obce Josef Havíř, ale věří, že se vilu podaří opět zprovoznit. „Statik už dům prohlédl. Jeho nestabilní část byla zbourána. Zbytek bych chtěl opět dát dohromady. Pevně věřím, že do zimy se mi minimálně podaří opravit střechu," neztrácí naději Josef Havíř, který je nesmírně vděčný za všechnu pomoc, jenž se mu doposud dostala.

PODĚKOVÁNÍ
„Chtěl bych poděkovat všem hasičům, jak profesionálním tak dobrovolným, kteří zasahovali nejen při samotném požáru našeho domu, ale pomohli nám i s fyzicky náročnou likvidací jeho následků. Zároveň bych rád poděkoval rodinám, kamarádům a sousedům z obce ale i širokého okolí za poskytnutou materiální i finanční pomoc," neskrývá dojetí majitel domu a dodává:

„Ve chvílí, kdy jme nevěděli jak dál a byli nesmírně vděční za záchranu holého života, lidé okolo nás se chopili lopat a bouracích kladiv a ukázali nám, že to nějak půjde. Čeká nás ještě dlouhá a náročná cesta, ale teď už vím, že to díky podpoře nejen našich blízkých zvládneme a brzy budeme mít opět střechu nad hlavou," věří pevně místostarosta.

VYHLÁŠENÍ SBÍRKY
Pomocnou ruku nabídla i sama obec, která počínaje včerejškem spustila finanční veřejnou sbírku. „Na tom baráku je spousta práce. Je pryč celá střecha a oprava bude nejen finančně náročná. Proto jsme se rozhodli zřídit transparentní účet na který mohou lidé přispíval libovolnou částku až do konce tohoto roku," vysvětlil starosta obce Milan Košťák.

Transparentní účet pro veřejnou sbírku je založen u KB Jičín: 115-3407710227/0100.