To potvrzují případy z uplynulého víkendu. Jen v Královéhradeckém kraji od pátku do neděle hasiči museli likvidovat čtrnáct požárů suché trávy nebo křovin.

Například v Dobrušce v sobotu hořela tráva na rozloze sto metrů čtverečních. Hasiči tam měli práci i se ženou, které se vypalování vymklo kontrole. Nadýchala se zplodin hoření, a tak jí museli poskytnou předlékařskou pomoc. Pak ženu odvezla sanitka do nemocnice.

Nad odkladištěm náchodské teplárny se v pátek hasiči museli postarat o hořící trávu a drobné křoviny na ploše tři sta metrů čtverečních. Suchá tráva, rákos nebo sláma hořela v Hradci Králové–Březhradě, v Mostku na Trutnovsku a na jiných místech regionu. Naštěstí při těchto požárech nedošlo k tragédii ani k vysokým majetkovým škodám. Zatím. V minulých letech si pálení trávy nebo odpadů nejednou vyžádalo i lidský život.

„Pálení staré trávy i ostatních porostů v souvislých plochách je zákonem o požární ochraně zakázáno,“ varuje mluvčí Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje Vendula Horáková. Při porušení tohoto celoročního zákazu muže hasičský záchranný sbor viníkovi uložit pokutu až do výše 25 tisíc korun. V případě právnické osoby může sankce činit až půl milionu korun.

Rovněž v případě, že nejde o plošné spalování látek přírodního charakteru, musejí být dodržovány přísná opatření. „Pálení musí být prováděno jen za bezvětří a za dozoru osoby starší 18 let. Na místě musí být k dispozici hasební prostředky. Ohniště je možné zřizovat jen v bezpečné vzdálenosti od budov a hořlavých materiálů. Po skončení pálení musí být oheň uhašen a popel uložen na bezpečné místo, nebo zahrnut zeminou,“ připomněla mluvčí HZS Královéhradeckého kraje Martina Žahourková.

Na základě zkušeností hasiči doporučují lidem, kteří se chystají něco pálit, aby tuto činnost ohlásili na příslušné operační a informační středisko HZS. V Královéhradeckém kraji má telefonní číslo 950 531 100. Další možností je rubrika „pálení klestí“ na webové stránce www.hzshk.cz. „Tímto způsobem lze předejít řadě nepříjemností a zbytečným výjezdům velkého množství požární techniky,“ dodala Žahourková.