„Finanční správa už nepočítá s dalším provozováním systému, a to ani pro dobrovolně evidující podnikatele. Pokud by tedy i po tomto datu byly zaslány údaje o tržbě z pokladního zařízení, nebudou zaevidovány a pokladní zařízení neobdrží od správce daně fiskální identifikační kód (FIK),“ říká Jan Ronovský, zástupce generálního ředitele Finanční správy.

Od 1. ledna 2023 se podle jeho dalších slov ruší nejen evidenční povinnost samotná, tedy povinnost zasílat údaje o tržbách správci daně a vystavovat účtenky, ale také všechny další povinnosti vyplývající ze zákona o evidenci tržeb. Končí tak i nutnost umístit informační oznámení, ochrany autentizačních údajů, certifikátu a bloků účtenek.

„Evidující podnikatelé nemusí v souvislosti s ukončením evidence tržeb ve vztahu k Finanční správě dělat žádné kroky. Není tedy povinností poplatníka oznamovat správci daně skutečnost, že nepřijímá evidované tržby, a to ani v případě, že tyto tržby evidoval dobrovolně. Není ani třeba zneplatňovat certifikáty, protože všechny vydané certifikáty budou od 1. ledna 2023 automaticky neplatné,“ říká dále Jan Ronovský.

Protože už v novém roce pokladní systémy podnikatelů nenavážou spojení s EET, může se stávat, že na pokladnách dojde k situacím obdobným výpadku internetového připojení. Pokladní zařízení se totiž může opakovaně snažit zaslat datovou zprávou údaje o evidované tržbě, ale pokladní zařízení již potvrzovací zprávu ze systému EET z důvodu vypnutí systému neobdrží.

„Pokud pokladní zařízení disponuje funkcí, která umožňuje vypnutí evidování tržeb, doporučujeme vypnutí této funkce, aby již nedocházelo k opětovné snaze o spojení se systémem EET. V případě, že v souvislosti s ukončením systému EET dojde ke vzniku nějakých technických problémů, je vhodné tuto situaci řešit s dodavatelem konkrétního pokladního zařízení,“ dodává Jan Ronovský.