Od uvedeného data dochází k omezení komerční linky 620888 dopravce František Pytlík. Spoj 5 (odjezd z Hradce Králové v 9:55 do Jičína a Liberce) a spoj 6 (odjezd v 17:30 z Jičína do Hradce Králové a Hlinska) pojedou nově pouze v pondělí a v pátek. Tyto spoje nejsou objednávány krajem, vedení spoje je tedy závislé na rozhodnutí dopravce.

S ohledem na výše uvedenou změnu přistupuje Královéhradecký kraj k úpravám spojů ve směru Jičín – Hradec Králové následovně:
Spoj 630075/27 v 17:35 z Jičína do Hořic bude nově prodloužen do Hradce Králové (nově příjezd 18:35). Tím dojde k náhradě spojení pro cestující, kteří využívali omezený spoj 620888/6 (viz výše). Vzhledem k tomu, že se jednalo o komerční spoj dorpavce, nemá kraj k dispozici přesná data o jeho využití, ale z provedených pozorování byl spoj využíván cca 15 cestujícími denně.

Naopak spoj 630075/31 v 19:30 z Jičína do Hradce Králové bude nově zkrácen pouze do Hořic. Nově ale zastaví v úseku Jičín – Hořice na všech obvyklých zastávkách, tj. např. Lužany,rozc., Holovousy, Bílsko, čímž dojde ke zlepšení večerního spojení z Jičína do uvedených obcí.

Využití spoje 630075/31 činilo v měsíci prosinec 2016 celkem 159 osob (cca 9 osob denně), z toho 72 cestujících (cca 4 denně) byli v úseku Jičín – Hořice. Těchto cestujících se tedy omezení nedotkne. Poškozeno bude tedy v průměru 5 cestujících denně jedoucích v převážné většině z Jičína do Hradce Králové, nebo z Hořic do Hradce Králové.

Náhradní spojení je možné následovně:
 Spojem 610002/8: Jičín 18:35 – Hořice 19:08 – Hradec Králové 19:35 (zastavuje na obvyklých zastávkách na trase)
 Vlakem Os 5519: Jičín 20:33 – Hořice 21:14 – Hradec Králové 21:53
Děkujeme za pochopení
Bc. Rostislav Vašíček, technolog veřejné dopravy, Oddělení dopravní obslužnost