První pokutu dvě stě tisíc obdržela společnost PECKA, spol. s r.o., která při budování lesní dopravní sítě vytěžila v okolí městysu Pecka plochu 7,03 hektaru.

Orgánem státní správy lesů a silničním správním úřadem bylo přitom povoleno vykácet pouze 3,25 hektaru. Firma tak nezákonně odtěžila více než dvakrát tolik. „Těžba nad rámec povolení způsobila, že okolní lesní porosty jsou ohroženy větrem, zvýšilo se riziko vodní eroze lesní půdy a celkově se oslabila stabilita lesních porostů," vysvětlil negativní dopady nezákonné těžby Lukáš Trávníček, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Hradci Králové.

Firma PECKA, spol. s r. o. se proti pokutě odvolala, ministerstvo životního prostředí však odvolání zamítlo a rozhodnutí ČIŽP potvrdilo.

Druhou pokutu dostala od inspektorů ČIŽP společnost Vivid Agro s. r.o., která koncem roku 2015 koupila les u města Hořice v katastru obce Bezník a bezprostředně po této koupi zahájila těžbu dříví. „Zjistili jsme, že na ploše 0,12 hektaru byla bez náležitého souhlasu odborného lesního hospodáře i bez vyrozumění orgánu státní správy lesů vytěženo dříví o celkovém objemu 41 metrů krychlových. Nepovolená mýtní úmyslná těžba byla navíc provedena v porostu mladším než 80 let, což je v rozporu se zákonem o lesích," uvedl Trávníček. Těžbě ještě většího rozsahu zabránila Policie ČR, která zasáhla a další kácení ukončila.

Zástupci společnosti Vivid Agro s. r.o. své jednání obhajovali tím, že šlo o nahodilou těžbu po napadení lesa kůrovcem. „ČIŽP si proto vyžádala vyjádření odborného lesního hospodáře, který porost viděl před zahájením těžby dříví. Potvrdil, že těžba v takovém rozsahu nemohla být nahodilá, ale byla úmyslná. Inspektoři proto uložili firmě Vivid Agro pokutu sto tisíc," dodal Trávníček. Firma stejnou argumentaci o nahodilé těžbě použila i ve svém odvolání proti pokutě. Ale neuspěla. Ministerstvo životního prostředí odvolání zamítlo.