Kromě jiných krizových opatření mohou využít i možnosti odložit platbu a hradit ji podle splátkového kalendáře.

Finanční úřady (FÚ) dostaly z ministerstva financí pokyn být ke svým poplatníkům vstřícnější. Důvodem je hospodářský útlum a častá druhotná platební neschopnost.

Tak zvané „posečkání daně a povolení splátek“ přitom není opatření vyvolané současnou krizí.

„Vychází ze zákona platného od roku 1992. Jeho přesné aktuální znění je každému zájemci přístupné na internetových stránkách ministerstva financí,“ vysvětluje ředitel finančního úřadu v Ústí nad Orlicí Stanislav Škoda.

O povolení splátek je třeba požádat (400korunový kolek) a uvést závažné důvody.

„Sice té nabídky nevyužiju, ale jsem rád, že existuje,“ hodnotí svou situaci podnikatel Jiří Pospíšil z Jičínska.
„Plátci daní se většinou v zákoně dobře orientují a o této možnosti vědí,“ je přesvědčen ředitel rychnovského FÚ Robert Hofman. „Nelze říci, že by jí letos nadužívali.“

Na důsledky krize se však nedá planě vymlouvat. Pracovníci „berňáku“ žadatele vyzvou k předložení dokladů o stavu účetnictví.
„Jednou týdně se schází komise. Chceme vidět knihu závazků a pohledávek, stav pokladny, výpisy z účtů,“ přibližuje postup rychnovských úředníků ředitel Hofman.

Žádost o splátky mohou plátci úřadům doručit rovněž elektronickou cestou.
„Je v tom ale několik zakopaných psů,“ popularizuje trochu suchou daňovou oblast orlickoústecký ředitel.
„Má-li poplatník zaručený elektronický podpis, je postup nejsnadnější. Když jej nemá, znovu doporučuji navštívit stránky ministerstva financí. Je na nich k dohledání přesný postup při zřizování podpisu nebo i jiná varianta komunikace s berňáky. Stačí se nechat vést návodem.“

Že je elektronická cesta používaná čím dál častěji, potvrzuje Robert Hofman.
„Zejména daňoví podnikatelé jí hojně využívají. Nemusejí na úřady docházet s vyplněnými tiskopisy.“

Rychnovský FÚ ušetřil poplatníkům ze vzdálenějších míst čas. „Na obecních úřadech v Rokytnici a ve Vamberku jsme zřídili sběrná místa pro daňová přiznání. Požádali nás o to starostové, “ připomněl Robert Hofman.

Ředitelé obou úřadů se shodli, že ani v předposlední den se u přepážek netvořily žádné fronty.