Do výsledků hospodaření se výrazně promítá spotřeba vody, stabilita společnosti a hospodárnost při nakládání s finančními prostředky, investice do oprav a modernizace infrastruktury a zařízení, ale třeba i aktuální měnový kurz euro, a to kvůli splácení úvěru na projekt Cidlina.

Nejvýznamnějšími investičními akcemi společnosti v roce 2018 bylo zahájení re­konstrukce dvou úpraven vod v Hořicích - Libonicích a Lázních Bělohradu. Obě akce jsou podpořeny 50% dotacemi ze Státního fondu životního prostředí a budou celkem stát 113 mil. Kč bez DPH. V Hořicích stavbaři práce zahájili v září 2018 a dokončeny mají být na konci roku 2019. V Bělohradě začala stavba vloni v srpnu a hotovo bude koncem roku 2020. Zrealizováno bylo také propojení vodovodů Úbislavic a Krsmole na silnější zdroj v Nové Pace, čímž byly odstraněny problémy se zásobováním těchto obcí pitnou vodou. S nedostatkem vody se totiž potýkaly již delší dobu.