Pořadatel akce, podnik Agrochov Stará Paka, zde předvedl kolekci českého strakatého chovu, která byla ohodnocena při přehlídce. Zájemci si mohli prohlédnout vystavenou historickou i současnou techniku, sledovat při práci pastevecké psy a nebo se kochat pohledem na nádherné koně Jiřího Kerna.