Po létě jsme vstoupili, co do počtu pracovních příležitostí, do méně příznivé části roku. Přesto se situace na trhu práce v říjnu i přes postupné ukončování sezonních prací příliš nezměnila.

Na Jičínsku je evidováno 3086 uchazečů o zaměstnání. To je o pouhých dvanáct více než v září.Vyjádřeno procentním ukazatelem podíl nezaměstnaných je to za okres Jičín 5,7 %. Jičín se dlouhodobě pohybuje pod celorepublikovou hodnotou. Konkrétně v říjnu činila 7,6 %. Nezměnila se ani situace v nabídce volných míst.