Hala o rozměrech 31,8 x 86 metrů má ocelovou konstrukci s podpěrnými sloupy. Boky jsou otevřené, větrání stáje se reguluje posuvnými plachtami.

Podmínky

Prostor je rozdělen na šest sekcí, zvířata jsou ustájena volně na podestýlce s lehacími boxy rovněž se slámovou podestýlkou. Krmení je zakládáno na krmný stůl třikrát denně míchacím vozem, denně jsou sekce čištěny. Hnůj se vyváží na hnojné plato nebo dočasné skládky. Nová dojírna rybinového typu pro čtyřiadvacet krav s pomalým odchodem stojí mimo hlavní objekt.


Luxusnímu ubytování musely dojnice obětovat své rohy, které jim byly při lokálním znecitlivění zkráceny. Důvodem bylo nebezpečí zranění jednotlivých kusů i ošetřovatelů.

Tři střediska

Podnik se třemi středisky (Rohoznice, Tetín a Borek) hospodaří na 1700 hektarech orné půdy a 600 ha luk a pastvin. Prioritami je pěstování obilovin a chov skotu. Ve čtyřech vazných stájích tu pečují o 560 kusů červenostrakatých krav, 250 býků ve výkrmu, 350 jalovic a 180 telat. Část jalovic spásá přes léto nepřístupné travnaté plochy. Provoz podniku zabezpečuje 74 pracovníků.


Budování haly bylo zahájeno vloni 15. října, dílo předala firma z Rychnova nad Kněžnou s mírným skluzem koncem srpna. Zemědělci získali na financování dotaci z Evropské unie a národních zdrojů v celkové výši osm milionů korun, část prostředků měli našetřeno a 25 milionů činí úvěr, který budou splácet po dobu zhruba deseti let. Proč družstvo k takovéto investici přistoupilo?


„Jedním z důvodů byl nedostatek pracovních sil a nevyhovující stav stájí. Nové prostory zajišťují volný pohyb zvířatům, jejich soustředění na jedno místo, a také lepší pracovní podmínky pro zaměstnance. Zvýší se užitkovost krav, markantní je úspora lidské práce. Pořídili jsme i novou mechanizaci,“ sčítá výhody ředitel podniku Josef Hrnčíř. Dojivost nyní činí ročně 5500 litrů mléka na krávu, produkt obchoduje podnik s východočeskou divizí Mlékop, která jej následně prodává do Německa. O kolik se zvýší užitkovost v nové hale, to ukáže teprve čas.