Nařízení začne platit od ledna příštího roku.

„Město k zákazu přikročilo v době, kdy sílí tlaky pochybných obchodníků na občany, kteří jsou mnohdy bezbranní, zejména pokud se jedná o seniory či důvěřivé jednotlivce," tvrdí Fink.

Východočeská metropole se tak připojuje k dalším českým městům, jež podobné pravidlo praktikují. Jde například 
o Plzeň, Zlín či Ostravu.

Dohled nad naplňováním nového řádu připadne především městské policii.

„Občané by neměli do svých příbytků pouštět nikoho neznámého," nabádá ředitel strážníků Miroslav Hloušek. „To je nejzásadnější opatření," apeluje.

Lidé by měli zůstat na pozoru, i když prodejce odmítnou. Pokud na ně bude tlačit 
s přílišnou vervou, ihned se mají obrátit na policii.

„Měli by si všimnout, kterým směrem se prodejce ubírá. Pomohou tím výrazně k jeho dopadení. U takového člověka pak strážníci zjistí totožnost, opatří svědky a zváží, zda nedošlo k porušení řádu," vysvětluje Hloušek.

V takovém případě porušení pravidel přestupek řeší magistrát.

Tržní řád se nezabývá jen podomním prodejem. Jde 
v něm také o kšefty na ulicích či o tržnice. I tady se najdou novinky – budou zřízena tržiště Pod Strání na Moravském Předměstí a u Jiřiny ve Farářství. Naopak končí to u Družby na Slezském Předměstí.