Rovnoprávnost v rozpočtovém určení daní. Tak právě na toto téma diskutovali v úterý v Hradci Králové starostové sto třiceti obcí a měst Královéhradeckého kraje společně s poslanci, senátory a zástupcem ministerstva financí Janem Ziklem.

Setkání uváděl starosta Lázní Bělohradu Pavel Šubr, který byl i jedním z iniciátorů akce.

„Situace začíná být opravdu kritická především pro města naší velikosti, to znamená dva až osm tisíc obyvatel. Příští rok se očekává snížení příjmů ze státního rozpočtu až o sedm procent, což může způsobit, že některé obce nebudou schopny hradit úvěry, provozovat některá zařízení. Proto se snažíme už od roku 2008 prosadit nový zákon o rozpočtovému určení daní, neboť stávající nám připadá nespravedlivý.”

Ministerstvo financí na základě odborného posouzení věcných argumentů nyní předložilo novelu zákona č. 234/2000 Sb. o rozpočtovém určení daní. Ta stanoví příjmy obcí tak, aby se snížil současný diskriminační rozdíl příjmů na obyvatele mezi „nejchudšími“ a „nejbohatšími“ obcemi. K jednání do Hradce byli přizváni i zástupci ODS, kteří představili vlastní návrh přerozdělení daní.

Starosta Pavel Šubr vnímá, že nynější návrh ODS se přibližuje ministerskému. „Ministerstvo je pro to, aby se velkým městům, která mají enormní příjmy, příspěvky snížily. ODS původně chtěla naopak Praze, Plzni, Ostravě a Brnu ještě přidat. Nyní navrhla, aby se velkým městům peníze nenavyšovaly, ale naopak byly přidány ostatním. Pro názornost: Plzeň má dnes sto sedmdesát tisíc obyvatel a příjmy z rozpočtového určení daní má ve výši 3 miliardy 46 milionů korun. Hradec a Pardubice mají dohromady 185 tisíc obyvatel a jejich příjmy činí jednu miliardu 790 milionů korun. ”

Diskutovalo se i o tom, že nový zákon by měl platit od roku 2013, naopak ODS chce znovu provést nové rozbory, což by znamenalo velký časový skluz.

Všichni konstatovali, že ODS se přiblížila návrhu ministerstva financí, ale když se ve finále hlasovalo o obou variantách, jednoznačně byl podpořen nástin ministerstva.

Starostové nakonec vyzvali poslance a senátory k přijetí novely zákona o rozpočtovém určení daní, která přinese spravedlivější systém přerozdělování daňových příjmů měst a obcí od roku 2013. Druhou podstatnou záležitostí byla další výzva k navýšení příjmů obcí už pro rok 2012.

„Doufám, že dojde k dohodě,” uzavírá Šubr.

Pro zajímavost: Bělohradští v současné době dostávají od státu na občana 6800 korun, podle novely to má být 9700 korun.

Peckovská starostka Hana Štěrbová byla rozčarována z toho, že někteří starostové nemohou překousnout to, že čtyřem největším městům by se měl přísun státních peněz omezit. „Věřím, že návrh ministerstva projde,”říká.