Podnikatelský svaz pekařů a cukrářů v České republice pro ně připravil již třináctý ročník akce Dny chleba.
Na akci se podílela také Střední potravinářská škola Pardubice.
„Jsme spolupořadatelé, akce se účastníme každý rok. Z hlediska odbornosti je to pro naše studenty velký přínos,“ řekl ředitel školy Jaroslav Myslivec.
Soutěž o nejlepší chléb roku byla rozdělena do dvou kategorií, konzumní a řemeslné.
Celkem se přihlásilo 36 pekařů, kterým byla předem dána kritéria. Výrobky hodnotila sedmičlenná komise.

Hodnocení

„Hodnotí se celkový vzhled, kůrka, střídka, chuť a vůně a každé kritérium má ještě jinou váhu. U uměleckých výrobků se hodnotí nápad, originalita a provedení,“ uvedl Jan Musil, předseda svazu pekařů a cukrářů.
Akce je především výstavou pekařských výrobků a pomůcek pro ně.
„Dny chleba jsou vlastně prezentací oboru. Svaz se touto cestou snaží umožnit společné setkání pekařů s dodavateli. Chceme veřejnost seznámit s faktem, že i obyčejný chléb má svou hodnotu, která je v současnosti opomíjena,“ dodal Musil.
Na podzim se uskuteční soutěž o titul pekaře roku, která bude ve dvou kategoriích, junior a senior.