„Hlavním garantem projektu je Sdružení Český ráj, které ve spolupráci s dalšími partnery regionu certifikuje kvalitní produkty již od roku 2007. Sdružení také zajišťuje recertifikace regionálních výrobců – obnovení platnosti certifikátu po dvou letech a propagaci celého projektu prostřednictvím řady marketingových nástrojů," upozornila Jitka Kořínková ze Sdružení Český ráj.

Nositelé značky jsou přednostně zváni na jarmarky a významné akce v regionu jako jsou například zahájení turistické sezony – Český ráj dětem, Staročeské trhy v Turnově, festival Jičín – město pohádky, Maloskalský jarmark, Semilský pecen nebo Středověký jarmark v Mladé Boleslavi.

Regionální potravinářské produkty jsou celoročně k dostání v prodejnách v Turnově ve Skálově ulici, ve Splzově (od pátku do neděle), v Mnichově Hradišti (Farmářka z ráje) a v síti prodejen Pekárny a cukrárny Mikula.

Certifikované řemeslné výrobky také zakoupíte v prodejně v Semilech a v Muzeu Českého ráje v Turnově. Prodejními místy jsou i informační centra v Jičíně, Mnichově Hradišti, v Malé Skále a v Turnově.

„Fakt, že o produkty pocházející z regionu stoupá zájem, potvrdili přítomní zástupci informačních center. Na setkání se dále hovořilo o připravovaném programu na podporu regionálních výrobků, výrobců a tradičních řemesel Libereckého kraje. Výzva k předkládání žádostí o dotace by měla být vyhlášena 27. dubna," konstatovala Jitka Kořínková. Každoročně se přihlásí několik nových žadatelů o tuto značku. Ne všichni ale splní přísná certifikační kritéria.   SČR