Pověst říká, že to bylo koncem roku 1812, když se sem zatoulala skupinka hladových a zubožených mužů z Napoleonovy armády, kterých se ujali místní. Z vděčnosti jeden z uprchlíků (prý kuchař císaře) věnoval obyvatelce Ličkové recept na zhotovení panovníkem oblíbené pochoutky.

Postup výroby se pak předával jako vzácný poklad v rodině, až ho zdědila dcera Kliková, které se říkalo „trubičková bába“. Tradiční sladkost nosila po Hořicích v nůši a prodávala. Další dcera tohoto rodu se provdala za Karla Kofránka.
Ten díky své pracovitosti a vytrvalosti trubičky proslavil tak, že si je objednávali zákazníci až z Ameriky, Anglie, Turecka nebo Šanghaje. Karel Kofránek začal používat elektřinu a svůj vynález – přístroj na pečení oplatek – si nechal patentovat (1898). Podnik se dostal do problémů s příchodem I. světové války. Roku 1949 byla firma znárodněna.
S obnovením tržního hospodářství se objevilo několik výrobců trubiček, ale kde jsou ty pravé, se už dnes pravděpodobně nikdo nedozví. (zuz)