Otázka: „Dobrý den, pracuji 5 let pro společnost v Hradci. Nyní mi byla doručena výpověď s odůvodněním, že nejsou spokojeni s mými pracovními výsledky. Nejsem si žádného pochybení vědoma a s výpovědí nesouhlasím. Mohu se nějak bránit? (Lenka K. z Hradce Králové)

Odpověď: Dobrý den, zaměstnavatel vám může dát výpověď z důvodů přesně vymezených v zákoníku práce. Výpověď kvůli neuspokojivým pracovním výsledkům je možné uplatnit jen tehdy, byl-li v době posledních 12 měsíců zaměstnavatelem vyzván 
k jejich odstranění a zaměstnanec je ani poté v přiměřené době neodstranil. Pokud ve vašem případě nebyl tento postup dodržen, je možné dovolat se neplatnosti této výpovědi.

V případě, že máte zájem na dalším pokračování pracovního poměru, měla byste se této neplatnosti u zaměstnavatele písemně dovolat a oznámit mu, že trváte na tom, aby vás dále zaměstnával. Zároveň je nutné podat k soudu žalobu na určení, že rozvázání pracovního poměru je neplatné. Tato žaloba musí být soudu doručena ve lhůtě 2 měsíců ode dne, kterým by pracovní poměr podle výpovědi skončil, kdyby byla platná.

Bude-li neplatnost výpovědi určena soudem, můžete po zaměstnavateli požadovat náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku ode dne doručení oznámení, že trváte na zaměstnávání.

Tereza Karásková, Podroužek & Moník, advokátní kancelář s. r. o.

Vaše dotazy do právní poradny posílejte na jiri.fejgl@denik.cz.