Padesát podnikatelů v cestovním ruchu, zástupců neziskových organizací, obcí a živnostníků se na něm dozvědělo podrobnosti o nejnovějších aktivitách, které má pro rozvoj regionu připraveno Sdružení Český ráj (SČR).


„V žádném případě nejde o spásné projekty, které zachrání hoteliéry nebo majitele penzionů. Naší snahou je vytvořit zde profesionální zázemí, které bude pomáhat všem, kterým jde o rozvoj cestovního ruchu v Českém ráji,“ řekl na setkání předseda správní rady SČR Aleš Hozdecký.


Sdružení chce do budoucna fungovat mj. jako servisní organizace, která bude schopna poradit klientům s projekty a žádostmi o dotace z Evropské unie a bude umět komunikovat s veřejným i privátním sektorem.

Zlatá stezka

Pro období do roku 2013 je připraveno zhruba šest projektových oblastí. Zejména je to marketingová podpora, která zahrnuje propagaci turistického regionu od účasti na veletrzích cestovního ruchu po rozvoj a instalaci informačních systémů. Samostatnou kapitolou je budování doplňkové infrastruktury v podobě cyklostezek, parkovišť nebo úprav vyhlídek a odpočívadel.


Z aktivit sdružení je znám záměr rekonstrukce Zlaté stezky Českého ráje a další rozvoj Geoparku Český ráj. „Chybí více aktivit na trávení volného času, téměř neexistuje nabídka nočního života v turistických střediscích, je zde stále poměrně úzká i nabídka kvalitních ubytovacích a stravovacích zařízení,“ shrnula Renata Svobodová z jičínské cestovní kanceláře Czech Paradise fakta, proč se v Českém ráji nedaří udržet v létě turisty na více dnů.


Součástí setkání bylo také slavnostní předání osvědčení o propůjčení ochranné známky „Regionální produkt Český ráj“ dalším čtyřem držitelům z naší oblasti.

 

Tisková zpráva

Fórum cestovního ruchu

„V žádném případě nejde o samospásné projekty, které zachrání hoteliéry nebo majitele penzionů. Naší snahou je vytvořit zde profesionální zázemí, které bude pomáhat všem, kterým jde o rozvoj cestovního ruchu vČeském ráji,“ řekl na setkání předseda správní rady Sdružení Český ráj Aleš Hozdecký. Podle něho chce Sdružení do budoucna fungovat mj. jako servisní organizace, která bude schopna poradit klientům sprojekty a žádostmi o dotace zEvropské unie a bude umět komunikovat sveřejným i privátním sektorem. Tyto aktivity jsou vázány na rozšíření profesionálního týmu SdruženíČeský rájazajištění jehofinancování například z programů EU. „Jednou znovinek, jak zlepšit komunikaci vregionu, je první číslo tištěného Zpravodaje Sdružení Český ráj, které vyšlo právě vtěchto dnech. Ve Zpravodaji zájemci najdou konkrétní informace o rozvoji regionu a cílech nejen našeho Sdružení,“ uvedl Hozdecký.

Projektové záměry na nejbližší období představili přítomným manažeři Sdružení Jitka Stránská a Jiří Lukeš. Pro plánovací období 2007 až 2013 je připraveno zhruba šest projektových oblastí. Zejména je to marketingová podpora, která zahrnuje propagaci turistického regionu od účasti na veletrzích cestovního ruchu po rozvoj a instalaci informačních systémů.

Samostatnou kapitolou je budování doplňkové infrastruktury vpodobě cyklostezek, parkovišť nebo úprav vyhlídek a odpočívadel. Zaktivit Sdružení je nyní asi mediálně nejznámější záměr vybudování cyklostezky po celém toku Jizery, který právě nyní vstupuje do fáze zpracování projektových dokumentací. Dále je to rekonstrukce Zlaté stezky Českého ráje a další rozvoj Geoparku Český ráj. Zajímavostí může být potřeba region více zpřístupnit zdravotně postiženým. „Český ráj bez bariér“ je velkou výzvou do budoucna.

„V prvních hodnoceních letošní letní sezony se objevují známá fakta, a sice, že přibývá turistů znových zemí, rozšiřuje se nabídka akcí, ale na druhou stranu do Českého ráje stále návštěvníci přijíždějí třeba jen na jediný den,“ řekla na fóru cestovního ruchu Renata Svobodová zjičínské cestovní kanceláře Czech Paradise. Podle ní by tu měla být rozšířena právě nabídka poznávacích zájezdů, které přilákají také zájemce, kteří nevyznávají pěší nebo cykloturistiku.

„Chybí také více aktivit na trávení volného času, téměř neexistuje nabídka nočního života vturistických střediscích, je zde stále poměrně úzká i nabídka kvalitních ubytovacích a stravovacích zařízení,“ shrnula Svobodová fakta, proč se vČeském ráji nedaří udržet vlétě turisty na více dnů.

Další zajímavou aktivitu na fóru představil David Jung zjičínské Okresní hospodářské komory, která je členem Sdružení Český ráj. Pan Jung přítomné informoval o chystaném spojení poboček hospodářských komor vJičíně a Hradci Králové, přičemž ta jičínská by měla mít na starosti rozvoj a propagaci turistického ruchu vcelém Královéhradeckém kraji. Jung na setkání vystoupil také snabídkou celostátního projektu „Cyklisté vítáni“ (http://www.cyklistevitani.cz/) , který je tu pro poskytovatele služeb vcestovním ruchu, kteří se orientují nebo chtějí orientovat na nabídku služeb pro cykloturisty.

Osvědčení

Součástí „Fóra cestovního ruchu“ bylo také slavnostní předání osvědčení o propůjčení ochranné známky „Regionální produkt Český ráj“ dalším čtyřem držitelům. Podle manažerky Sdružení Jitky Stránské jde o letošní novinku, která by měla pomoci výrobcům originálního zboží zČeského ráje. Ti mohou své zboží označovat logem této značky, což pro kupujícího znamená, že si domů odváží zboží vyrobené přímo vtomto regionu a ještě ktomu scertifikátem kvality.

Letos na jaře prestižní značku obdrželo prvních šest výrobců – Maruše Nová zHolenic (výrobky zovčí příze), Doubravka Fišerová ze Skalan (hrnčířské zboží, agroturistika), Galerie Radost Lenky Neumannové zRadostína, farma Tompeli Tomáše Pelikána zHuntířova, Malá kozí farma Kamínka zChuchelny a Pivovar Malý Rohozec.

Na setkání v Parkhotelu Skalní město byl certifikát předán dalším čtyřem výrobcům – firmě KORTAN SKLO BIŽUTERIE ze Železného Brodu, turnovské Pekárně Mikula, ekologické farmě Anny Hudské zKlokočí a dřevořezbářce Miroslavě Řezníkové zKoberov.

Jak na fóru zaznělo, vnejbližší době by měla vzniknout i specializovaná prodejna výrobků vzniklých vČeském ráji, a sice vozdravovně vRadostíně u Sychrova.

Vyjde tiskovina

Na závěr setkání ještě předseda Sdružení Aleš Hozdecký přítomné seznámil spřipravovanou tiskovinou „Dovolená vČeském ráji 2008“, která vyjde na přelomu března a dubna příštího roku a vnákladu zhruba 30 tisíc výtisků zájemcům nabídne vyčerpávající přehled ubytovacích zařízení vregionu. „Takovýto přehled bychom chtěli vydávat každý rok, samozřejmě bude záležet na majitelích hotelů a penzionů, jaký zájem budou mít o to, objevit se vnovém katalogu,“ uvedl Hozdecký. Ten také ještě vsamém závěru představil originální rezervační systém (booking system), který umožní on-line rezervaci ubytování a služeb vcelém regionu včetně platby. Systém již funguje, vnejbližší době bude po přistoupení strategického partnera zásadně rozšířen a doplněn o další poskytovatele služeb. Na vzniku vsoučasnosti nejpropracovanějšího rezervačního systému vČeské republice se podílelo slibereckou firmou R-INCON právě Sdružení Český ráj. Více zájemci najdou na http://www.booking-system.eu/.

_______________________________________________________________________________________________

Kontakty:

► Předseda správní rady Sdružení Český ráj: Aleš Hozdecký, místostarosta, Město Turnov, tel. 481 366 225,

fax: 481 366 221, mobil 737224567, e-mail: hozdecky@cesky-raj.info

► Manažer SČR:

Ing. Jitka Stránská, tel. 739 611608, e-mail: stranska@cesky-raj.info

Ing. Jiří Lukeš, tel. 739 611 493, e-mail: lukes@cesky-raj.info

► Jednatelka sdružení:

- Ing. Eliška Gruberová, vedoucí odboru cestovního ruchu, MěstoTurnov, tel. a fax: 481 366 258, mobil 737204262,

e-mail:e.gruberova@info.turnov.cz

► Nejnovější číslo Zpravodaje Sdružení Český ráj, které vyšlo vtěchto dnech vnákladu 1500 kusů a je určeno členům Sdružení Český ráj a dalším zájemcům o rozvoj cestovního ruchu vregionu, bude také ke stažení velektronické formě na stánkách Sdružení: http://www.cesky-raj.info/.

 

Tisková zpráva byla vydána 14. 11. 2007

Pro SČR zpracoval Pavel Charousek