Od začátku programu získalo podporu ČSOB a veřejnosti 297 projektů po celé republice v celkové výši 33 800 000 Kč. V každém kraji soutěží čtyři. Tři vybrala odborná porota, čtvrtému udělila tzv. divokou kartu veřejnost. Nyní se všichni finalisté, které budeme postupně představovat na stránkách Deníku, snaží získat co nejvíce finančních prostředků od veřejnosti. Výsledná suma nakonec určí i částku, kterou finalistům přispěje ČSOB.

„I v jarní části se probojovalo do finále množství zajímavých a lokálně prospěšných projektů. Těším se, že je společně s veřejností finančně podpoříme a opět tak přineseme zlepšení do všech krajů po celé České republice,“ říká Petr Hutla, vrchní ředitel a člen představenstva ČSOB.

Celkem získá finanční dar 60 projektů, čtyři v každém z 15 regionů. Novinkou je rozdělení Prahy na dva regiony. ČSOB jim přispěje částkou 2 250 000 Kč. Tato suma ještě díky darům od veřejnosti naroste.

Aby se pekaři nepekli

V minulých ročnících programu ČSOB pomáhá regionům byla finančně podpořena celá řada zajímavých projektů od vzdělávacích programů, přes nákup potřebného vybavení do hospiců až po opravu poničených varhan. A i letošní jarní kolo nemá o kvalitní prospěšné projekty nouzi, celkem se jich přihlásilo 263. V Královéhradeckém kraji se o finanční příspěvek uchází tyto projekty: Dobrovolníci pro děti a krkonošskou přírodu, V pekárně se pečeme!, Keramická pec pro společné tvoření a Senior klub Dřevěnka.

Druhým představeným uchazečem je organizace Pferda s projektem V pekárně se pečeme! Tato organizace již od roku 2014 provozuje v Kvasinách sociální podnik pekárna Na Plechu. Ta zaměstnává dospělé osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním a tím jim pomáhá najít uplatnění, získat sebevědomí a šanci na osamostatnění. Pekaři pečou dorty, koláče, ale i slané občerstvení pro Tréninkové kavárny Láry Fáry, které taky provozuje organizace Pferda, a další okolní kavárny a restaurace. Specializuje se také na soukromé objednávky a catering.

„Pekárna prošla několikrát rekonstrukcí, ale i tak některé věci stále chybí, jako např. dostatečná klimatizace. Pracovníci v létě musí snášet velká tepla, která jsou ještě podpořena provozem energeticky náročných přístrojů,“ říká Iva Laštovicová z organizace Pferda.

Lidé rozhodnou

O tom, komu přispěje ČSOB největší částkou, se rozhoduje právě teď na www.csobpomaharegionum.cz. Přispět je možné až do 2. července.

Jen za ČSOB poputuje do každého regionu 150 000 Kč. Výše finančního příspěvku banky se odvíjí od toho, jak úspěšní jsou žadatelé ve výběru peněz od individuálních dárců. Nejúspěšnější žadatel v daném regionu dostane 50 000 Kč a na účty dalších tří poputuje 40 000 Kč, 35 000 Kč a 25 000 Kč.

V poslední podzimní části programu lidé podpořili projekty ve svém okolí celkovou částkou 1 672 791 Kč. Celkem se tedy po započítání příspěvku od ČSOB mezi účastníky rozdělovalo 3 922 791 Kč. Nejúspěšnější uchazeči budou známi už 8. července.