Podle generálního ředitele Viléma Fišera bylo klíčové společnost ve zcela nových podmínkách tržního hospodářství udržet a dále rozvíjet. „Společnost se musela vyrovnat s mnoha vlivy, které se postupně projevily v textilním průmyslu i textilním strojírenství v posledních dvaceti letech. Mám na mysli zejména téměř zánik klasického bavlnářského průmyslu v evropském prostředí a přesun výroby do asijské oblasti. Došlo k zásadním změnám ve struktuře podnikatelských aktivit a podařilo se úspěšně transformovat a stabilizovat vlastnickou strukturu společnosti. V rámci privatizačního procesu se také změnila její forma a název, dnes výhradně používá název VÚB a.s. Za úspěch osobně považuji, že firma za mnohdy velmi obtížných podmínek dokázala najít a realizovat podnikatelskou strategii, která umožňuje pokračování její existence a rozvoj i v dnešních podmínkách. Stala se jí orientace na speciální výrobní a podnikatelské aktivity s vysokou mírou přidané hodnoty,“ říká Vilém Fišer.

V posledních letech se výzkumné aktivity orlickoústecké společnosti v oboru textilu zaměřují mimo jiné na využití a vývoj nových funkčních textilních materiálů ve slibně se rozvíjející oblasti smart textilií, včetně integrace elektroniky do textilních výrobků.

Balení první várky jídel, které trutnovský výrobce sterilovaných a sušených pokrmů poslal na Ukrajinu.
V Trutnově vaří pro ukrajinské vojáky. Míří k nim guláše či vepřo-knedlo-zelo

„V rámci řešení jednoho z výzkumných projektů byly před několika lety vyvinuty hybridní elektricky vodivé nitě. Jedná se o produkt tvořený kombinací ultrajemných kovových drátků s nosným textilním materiálem (např. vysokopevnostní polyesterové vlákno). Na rozdíl od dosud používaných vodivých nití a přízí, jejichž vodivost je zajištěna metalickým pokovením textilního materiálu, mají naše nitě lepší mechanicko fyzikální vlastnosti, zejména vyšší odolnost vůči mechanickému namáhání. To se příznivě projevuje při dalším zpracování nitě (šití, vyšívání, zaplétání, zatkávání) a i při údržbě hotových výrobků (praní, sušení),“ vysvětluje Fišer.

Prádlo, které zahřeje

Hybridní elektricky vodivé nitě mají široké využití. Jednou z mnoha možností jsou vyhřívané textilní výrobky ve formě oděvní součásti nebo jako třeba vyhřívané ložní prádlo. „Tyto nitě vyrábíme v našem přádelnickém provozu a můžeme jejich parametry (vodivost i další vlastnosti) modifikovat podle specifických potřeb jednotlivých aplikací i požadavků zákazníků. V probíhajících projektech se zabýváme celou řadou dalších aplikací, jako jsou různá čidla a textilní elektronické prvky,“ pokračuje generální ředitel VÚB.

Společnost rovněž pod registrovanou obchodní značkou CleverTex® dodává na trh speciální ochranné a funkční oděvy, jako například ESD ochranné oděvy a oděvní součásti pro ochranu před elektrostatickým výbojem, nehořlavé funkční prádlo pro hasiče, outdoorové prádlo pro pobyt v extrémních teplotních podmínkách, speciální oblečení pro pacienty s atopickým ekzémem a další produkty využitelné v oblasti ochrany a komplexní péče o zdraví. A rozvoj vlastních kapacit a aktivit v oblasti aplikovaného výzkumu a vývoje v oboru textilního strojírenství a textilní technologie představuje v posledních letech významnou součást podnikatelské strategie firmy.

Tvarůžková cukrárna v Lošticích. Zdeňka Poštulková.
Vymysleli slané dobroty z tvarůžků. Lákají lidi z celého Česka

Aktuálně nejvýznamnější část ekonomického potenciálu VÚB a.s. představuje speciální strojírenská výroba, zaměřená především na konstrukci a výrobu jednoúčelových strojů a zařízení a na malosériovou výrobu náročných dílů a sestav. V rámci těsné spolupráce s firmou Rieter CZ a Rieter AG v oblasti výzkumu a vývoje strojů pro předení se pracovní týmy VÚB. podílí na úspěšném řešení řady výzkumně-vývojových a inovačních projektů tohoto významného světového výrobce textilních strojů. „Jsme rádi, že vývoj i výsledky posledních let potvrzují správnost naší dosavadní orientace. Samozřejmě, vždycky je co zlepšovat. Naším základním záměrem v zásadě je pokračovat v dosavadní orientaci do zmíněných oblastí podnikatelských aktivit,“ podtrhuje Vilém Fišer.

K nejdůležitějším úkolům, na které se chce VÚB. zaměřit v nejbližší době, patří posílení personální struktury a kapacit společnosti. „Umožnilo by nám to nejen udržet dynamiku a dosavadní rozsah aktivit, ale i vylepšit využití disponibilních strojních kapacit. Dalším cílem je efektivnější využití výsledků vyřešených výzkumných projektů a jejich transformace do komerčních aktivit,“ uzavírá Vilém Fišer.