Krkonošské muzeum přibližuje dějiny pivovarnictví. Expozice Kde je pivo, tam je živo byla zahájena o víkendu a bude k vidění do 15. září.

Tato akce si neklade za úkol zachytit dějiny vaření piva či postup jeho výroby. Chce se především ohlédnout za přibližně 400 lety existence jilemnického panského pivovaru, jehož vůně neodmyslitelně patřila k atmosféře brány západních Krkonoš.

„Kočí s mohutnými valachy denně rozváželi sudy i láhve, později je zvolna začaly vytlačovat první nákladní automobily. Zdejší pivo bylo kvalitní a dostalo se mu i významného ocenění na hospodářských výstavách," připomněl historii mluvčí Správy KRNAP, která akci pořádá, Radek Drahný a k informaci doplnil, že na přelomu 19. a 20. století patřil pivovar mezi podniky střední velikosti, po první světové válce jeho produkce poklesla.

„V roce 1957 se ve znárodněném podniku uvařilo poslední pivo. Zůstaly jen cenné, leč zvolna chátrající budovy, jimž se v poslední době zčásti dostalo citlivé rekonstrukce a mnohé ze zašlé slávy lze opět vytušit. A co víme, třeba se tu vůně piva z rodinného pivovaru jednou opět rozšíří," dodal.

Vystavena je spousta artefaktů dokumentujících zejména jilemnický pivovar (sudy, pivovarské nádoby, lopaty na obilí, láhve, etikety, půllitry, holby atd.), nechybí ani dobový interiér hostince. Otevřeno je denně od 8 do 12 a od 13 do 16 hodin mimo pondělí.