Společnost Lázně Velichovky nyní tvrdí, že soud při vyhlášení konkurzu údajně nedodržel zákonem dané lhůty, a věřitelé tak údajně neměli šanci požádat o reorganizaci. Odvolání bude řešit pražský vrchní soud.

Insolvenční správce toto tvrzení odmítá, soud podle něj postupoval správně.

Lázně Velichovky mají závazky za 50 milionů korun, jejich majetek má hodnotu kolem 150 milionů korun. Specializovaly se na léčbu pohybového ústrojí.

Lázně Velichovky se na konci června do insolvenčního řízení samy navrhly, a to pro platební neschopnost. Tvrdily, že úpadek hodlají řešit reorganizací. Následně však ukončily činnost a soudu 22. července oznámily, že po zvážení ekonomické situace nebudou podávat návrh na reorganizaci. Současně požádaly o prohlášení konkurzu. Soud pak ten den konkurz prohlásil.

Podle představitelů lázní však krajský soud rychlým rozhodnutím o konkurzu údajně zmařil možnost věřitelů reagovat na situaci například tím, že by některý z věřitelů sám podal návrh na reorganizaci. Podle lázní měla lhůta pro případné podání návrhu na reorganizaci ze strany věřitelů skončit až 27. září.

„Z postupu soudu nabyl dlužník dojmu, že je zde zájem třetí strany o likvidační způsob řešení úpadku dlužníka," řekl místopředseda představenstva lázní Jiří Sivec.

Soud postupoval správně, říká správce

Velichovky – Insolvenční správce Lázní Velichovky David Jánošík odmítá tvrzení místopředsedy představenstva lázní Jiřího Sivce, že soud postupoval při vyhlášení konkurzu příliš rychle. Správce se pozastavil také nad tím, že se dlužník odvolal proti rozhodnutí, které sám navrhl.

„To mne vede ke značným pochybám o dlužníkových poctivých záměrech, kdy dokonce táž osoba, která podala návrh na prohlášení konkurzu, vzápětí podala odvolání," sdělil Jánošík soudu.

Správce připomněl, že lázně nesplňují ani jednu zákonem danou podmínku pro plánovanou reorganizaci, a to více než 100 zaměstnanců nebo obrat přes 100 milionů korun. V době podání insolvenčního návrhu měly lázně 93 zaměstnanců a jejich obrat za rok 2012 činil 93 milionů korun. I přesto se lázně mohly ucházet o reorganizaci. Stalo by se tak v případě, kdyby v zákonné lhůtě (do konce července) samy předložily reorganizační plán. To ale neučinily a místo toho navrhly konkurz.

Soud také jmenoval pětičlenný věřitelský výbor. Například Raiffeisenbank do řízení přihlásila pohledávky za 27 milionů korun.

České lázeňství se potácí v krizi
• Existenční problémy má většina českých lázní. Důvodem je nový indikační seznam, který snížil počty pacientů, kterým je péče hrazena ze zdravotního pojištění.
• V potížích je např. i dětská léčebna Vesna v Janských Lázních, jiné lázně propad nahradily movitou zahraniční klientelou.
• Zdravotní pojišťovny tvrdí, že na lázeňskou péči peníze mají a lékaři omezují psaní poukazů zbytečně. Od roku 2009 se příjmy lázní od pojišťoven propadly z 3,2 na 1,4 miliardy korun.