Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo 2. fázi tohoto projektu.

Jde o pilotní ověřování nového nástroje aktivní politiky zaměstnanosti, financovaného opět z Evropského sociálního fondu /ESF/ a ze státního rozpočtu České republiky.

Tzv. protikrizový projekt má za cíl pomoci zaměstnavatelům, kteří se v souvislosti s hospodářskou krizí nacházejí v obtížné ekonomické situaci a nejsou na přechodnou dobu schopni zaměstnancům přidělovat práci v plném rozsahu stanovené pracovní doby.

Projekt umožní zaměstnavatelům získat finanční prostředky na vzdělávací aktivity, cestovní náhrady, mzdy nebo náhrady mezd zaměstnanců, kteří se vzdělávacích kurzů zúčastní.

První fáze projektu se v Jičínském regionu zúčastnilo 7 firem a jejich téměř 700 zaměstnanců.

Vyplaceno bylo 3,1 mil. Kč, pro druhou fázi máme k dispozici více než dvojnásobek této částky.

Pravidla projektu, způsob, jak připravit žádost o příspěvek, a další potřebné informace jsou dostupné na úřadu práce nebo na jeho webových stránkách:

http://portal.mpsv.cz/sz/local/jc_info.

Jiří Rada