Rekonstruované vedení na naší straně měří přes 6 a půl kilometru a náklady na opravu dosáhly 57 milionů korun. Vedení zvýší spolehlivost dodávky energie v této části kraje.

Z válečných dob

Stávající vedení, které sloužilo od roku 1941, bylo v původní trase nahrazeno novým. Po celé délce 6,6 kilometrů bylo demontováno a obnoveno ve shodné trase vedením 2x110 kV. „Energetici vybetonovali nové základy, celkem osadili 43 ocelových příhradových stožárů. Zároveň s ohledem na potřebu přenosové kapacity nahradili stávající vodiče o průřezu 185 mm2 vodiči o průřezu 240 mm2. Současně nainstalovali nové zemnící lano včetně optického vlákna pro přenos dat a na ochranu před údery blesků," upřesnila Šárka Beránková ze skupiny ČEZ pro východní Čechy.

Přes národní park

S ohledem na klimatické podmínky byla samotná stavba zahájená letos v dubnu. Vedení prochází oblastí v nadmořské výšce 414 až 650 metrům a vede územím Krkonošského národního parku. Byla nutná koordinace činností s polskou stranou v hraničním úseku, tamní distribuční společnost současně rekonstruovala vedení na své straně od hranic až do transformovny Boguszow.

„Stavba vyžadovala maximální nasazení všech pracovníků. Trasa vedení je místy v kopcovitém, těžko přístupném terénu, museli jsme se poprat s rozmary počasí. Důležitá byla i součinnost s polskou stranou," řekl Jiří Kudrnáč, ředitel úseku Obnova a údržba ČEZ Distribuce.

Rekonstrukce zajistí plynulou a bezproblémovou dodávku energie v této horské příhraniční oblasti a zvýší přenosovou kapacitu a vedení vysokého napětí.

„Spolehlivá dodávka energie pro obyvatele u nás na horách je velmi důležitá. Rekonstrukci jsme přivítali a doufáme, že i v našich klimatických podmínkách bude elektrická energie proudit novým vedením bez problémů," doplnil trutnovský starosta Ivan Adamec.

(njt)