Podnik v předchozích letech investoval 28 milionů do rekonstrukce předvýkrmen a 21 mil. Kč do modernizace poroden ve Vršcích. Letos dokončil renovaci haly pro nosnice v soběrazském závodě. Je zde aplikována technologie obohacených klecí, která nabízí větší komfort slepicím. Vylepšení podmínek k chovu stálo 16,5 milionu korun a před zemědělci je renovace dalších dvanácti pavilonů za celkem 84 mil. korun. Vše by měli podle platné směrnice EU zvládnout do roku 2011, což je nereálné, a proto také po dohodě s Českomoravskou drůbežářskou unií (ČMDU) sepsali chovatelé petici pro ministerstvo zemědělství, po kterém požadují prosazení prodloužení směrnice o pět let.

Nedáme se?

„Měli bychom se prát jako Češi. Poláci mají svoji zemědělskou politiku a potápějí naše hospodářství,“ upozorňuje ředitel podniku Mave Josef Valenta a pohotově předkládá několik čísel. V roce 2000 se k nám z Polska dovezlo 57 milionů vajec a 14 tisíc tun vepřového, v roce 2006 již 478 mil. vajec a 119 tisíc tun vepřového. „Je otázkou, zda se dokážeme likvidačním dovozům ubránit. Politická garnitura musí dělat víc,“ horlí Valenta.
Setkání se zúčastnila také předsedkyně představenstva ČMDU Dana Tůmová. Přítomné seznámila s možností dotací, které lze čerpat z Programu rozvoje venkova. Žádosti se podávají od 9. do 27. července na regionálních odborech ministerstva zemědělství. Zmínila se také o podmínkách, které doprovázejí získání ocenění výrobků značkou aKLASA.

Zástupce ministerstva

Mezi farmáře zavítal vrchní ředitel sekce zemědělských komodit ministerstva Miloš Lukášek, který zastupoval ministra Petra Gandaloviče. Ve svém příspěvku se také zmínil o tom, že rezort v příštím roce čeká pokrácení rozpočtu o 2,5 miliardy, což se dotkne snížení národních dotací a dorovnávacích plateb. Odpoledne si téměř stovka účastníků prohlédla obohacené klece pro chov nosnic v rekonstruované hale v Soběrazi.