Průměrná mzda se zvýšila o 1 481 korun proti stejnému období roku 2006. Spotřebitelské ceny se za první čtvrtletí letošního roku v porovnáním se stejným obdobím loňského roku zvýšily o 1,5%, reálná mzda vzrostla o 6,2%, což je nejvíce od 1. čtvrtletí 2004.
Průměrná mzda poklesla v odvětví rybolov a chov ryb. Nízký relativní růst mezd byl zaznamenán v odvětvích zdravotní a sociální péče, veterinární činnosti a vzdělávání.
Naproti tomu nejvyšší růst vykázala odvětví stavebnictví, zemědělství nebo například těžba nerostných surovin.

Rozdíly v odvětvích

V odvětví finančního zprostředkování byla nejvyšší mzda zhruba 3,4 krát vyšší než v odvětví rybolovu.
Dlouhodobě nejvyšších průměrných mezd dosahuje sektor finančních institucí ( 47 359 kč). Nejnižší mzdy (13 172 kč) byly zjištěny v sektoru domácností.
Průměrná hrubá měsíční mzda vzrostla v Pardubickém kraji na 17 200 korun u fyzické osoby. U plně zaměstnaných 17 735 korun.
Ve srovnání s ostatními kraji se Pardubický dostal výší mzdy u fyzických osob na dvanáctou příčku.
Nižší mzdy zaznemenal Karlovarský a Olomoucký kraj. Počet zaměstnanců v ekonomických subjektech se sídlem v kraji, bez podnikatelských subjektů do dvaceti zaměstnanců, činil v prvním čtvrtletí letošního roku celkem 133,6 tisíc.