Zákaz platí po dobutří měsíců. Nevztahuje se na vlastníky lesa, osoby jimi pověřené, pracovníky státní správy, pokud v prostoru vykonávají svoji působnost, a osoby odstraňující následky kalamity, pokud byly k odstraňování následků určeni vlastníky lesa.

Jak uvedl ing. Ivan Vokatý, bouře se silným větrem způsobila rozsáhlý polom na lesních pozemcích. Stav lesa je takový, že je vstup do poškozeného porostu nejen zdraví, ale i životu nebezpečný. Proto orgán státní správy lesa využil zákonného zmocnění a vstup do poškozených lesních pozemků nepovoluje.

Na dodržování zákazu dohlíží revírník, občané jsou informováni prostřednictvím tabulí. Tomu, kdo poruší zákaz, hrozí finanční postih. Do lesa by se neměli vydávat houbaři, sběrači borůvek ani cyklisté. Nejvíce poškozenými jsou obyvatelé Pusté Proseče, kde větrná smršť brala s sebou ovocné stromy, sloupy i elektrické vedení, kroupy rozbily okna, střechy domů, poškodily automobily, úplně zlikvidovaly úrodu. Naštěstí nebyl nikdo zraněn.