Třicet tisíc korun pro nově nastupující absolventi medicíny promující v roce 2016 a další výhody připravila Fakultní nemocnice Hradec Králové (FNHK), aby zaplnila chybějící místa. Ta vidí jako jedno z řešení situace zaměření se na studenty a tedy potencionální budoucí zaměstnance.

„V tuto chvíli nemocnici chybí 20 lékařů zejména z oborů kardiochirurgie, onkologie, psychiatrie, neurologie, neonatologie, nefrologie nebo patologie a téměř 30 nelékařských pracovníků jako jsou všeobecné sestry, radiologičtí asistenti, zdravotní laboranti nebo fyzioterapeuti. V celkovém měřítku téměř pěti tisíc zaměstnanců se situace nezdá dramatická, ale vzhledem k organizačnímu uspořádání nemocnice na jednotlivé kliniky s nutností zabezpečení nepřetržitého provozu, může výpadek i několika sester na jednom oddělení zkomplikovat jejich fungování," vysvětlil Zdeněk Tušl, lékařský náměstek FNHK.

Proto nemocnice vymýšlí aktivity, které podporují zájem o zdravotnictví a nemocnici jako takovou. „Aktivity se týkají především žáků a studentů základních, středních i vysokých škol, kteří jsou pro nemocnici v dlouhodobém horizontu nejdůležitější skupinou," dodal Tušl.

Kromě úzké spolupráce se školami během teoretické i praktické výuky, která je součástí fakultní nemocnice, se pořádají různé dny otevřených dveří a vzdělávací akce ve spolupráci se školami a studentskými organizacemi. Nemocnice myslí také na zlepšení finanční situace nastupujících absolventů, která je jedním z důvodů odchodu absolventů do zahraničí nebo jiných oborů.

Letošní aktivity fakultní nemocnice na podporu náboru
• 20. 1. - Spolupráce na Dni otevřených dveří VOŠZ a Střední zdravotnické školy v Hradci Králové, kdy mohli budoucí zájemci o studium navštívit vybraná pracoviště ve FNHK.

• 17. 3. - Den otevřených dveří na Klinice anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny a jejich ARO lůžkovém oddělení s praktickou ukázkou základů resuscitace. Akce se zúčastnilo mnoho skupin ze základních i středních škol Královéhradeckého kraje.

• 6. 4. - Účast na veletrhu pracovního uplatnění v medicíně na LF UK v Hradci Králové. Možnost pro studenty medicíny se setkat se zástupci různých pracovišť, s vedením nemocnice i s personalisty. Náborový příspěvek ve výši 30 tisíc korun dostanou všichni nově nastupující absolventi medicíny promující v roce 2016. Příspěvek je vyplacen během prvních 6 měsíců.

• 8. 4. - Den otevřených dveří pro studenty oborů všeobecná sestra, zdravotnický asistent a zdravotní laborant. Během exkurzí pod vedením odborných zástupců vybraných klinických pracovišť se studenti seznámí s daným prostředím a specifiky provozu pro lepší představu svého budoucího povolání. Podle potvrzených účastí ze škol nemocnice očekává více než 200 účastníků.

• Studijní stipendia. FNHK připravuje systém studijních stipendií pro studenty 5. a 6. ročníků všech lékařských fakult, kteří by po studiu do FNHK nastoupili.