Na kolik vás vyjde klasický pohřeb v obřadní síni? Majitelka pohřební služby Alena Krejčíková nám to prozradila, ale rovnou nám sdělila i další informace: „Poslední dobou mi chodí do obchodu pozůstalí, kteří zařizují pohřeb pro svoje rodiče, prarodiče či další příbuzné a chtějí ho bez obřadu, protože je to pro ně levnější. Pokud vezmete v úvahu, že pozůstalí jsou rodina s malým příjmem.“ Před několika lety dostávali rodinní příslušníci příplatek 5 tisíc na zemřelého. Nyní musí všechno hradit alespoň občané Jičína sami, ale například ve Valdicích obyvatelům přispívá touto částkou.

„U pohřbů záleží na mnoha okolnostech. Například jak daleko musí jet pohřební služba pro nebožtíka. Kolik chtějí příbuzní investovat do květin, rakve, zda si přejí tělo spálit nebo uložit do země, a další,” řekla Alena Krejčíková. Pohřeb bez obřadu stojí okolo 8 až 9 tisíc, klasický pohřeb s obřadem, kytkami a úmrtím občana v Jičíně vás vyjde na 20 tisíc, ale pokud pozůstalého chcete pohřbít do hrobky, kde je povinná dubová rakev se zinkovou podložkou, vyšplhá se částka až na 30 tisíc korun. Pokud bylo přáním zesnulého nechat se zpopelnit, je určitě lepší koupit obyčejnou rakev, než za ni zaplatit neskutečné peníze, když bude stejně spálena.

David Kracík, který má v Technických službách na starosti přípravu pohřbů, nám sdělil tyto informace: „Samozřejmě záleží na typu rakve, na dodavateli květin a ostatních věcech. Pronájem smuteční síně je dle ceníku. Běžný pohřeb s pronájmem síně, třemi kyticemi vás vyjde na 18 tisíc korun. Za sobotní pohřby hradíte navíc 1100 korun.“ Zvedl se příplatek za varhany ve smuteční síni o 150 korun,pro polatky OSA. Další z možností je uspořádání posledního rozloučení se zemřelým v kostele. Cena je opět individuální. Zaplatíte jen za to, co si objednáte. Suma se liší podle dodavatele, takže je jiná za kytky, hudbu, rakev atd.Ceny duchovních jsou individuální, každá církev má svá pravidla k cenám svých služeb.