Honorární konzulát se sídlem v Jaroměři bude pokrývat území Pardubického a Královéhradeckého kraje, pro jehož podnikatele otevře nové trhy. Slavnostní události se zúčastnila řada významných hostů, které přivítal mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Kazašské republiky v České republice Šarip Omarov. „Otevření úřadu honorárního konzula v Královéhradeckém a Pardubickém regionu, které mají vysokou úroveň hospodařského rozvoje, má napomáhat dalšímu rozvoji přímých kontaktů mezi podnikateli obou zemí a následnému zvýšení vzájemného obratu zboží. Rovněž očekáváme, že konzulát přispěje k rozvoji vědeckých vztahů na regionální úrovni,“ uvedl mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Omarov. Úkolem honorárního konzula by mělo být i podporování a rozvoj kulturních vztahů mezi východními Čechami a Kazachstánem. Dynamika rozvoje spolupráce mezi Kazachstánem a Českou republikou je velmi vysoká. Důkazem toho je tempo růstu vzájemného obchodního obratu.