Možná vás proto patnáctého října překvapí řidiči autobusů v reflexních vestách. Půjde o šoféry, kteří se připojí k výzvě odborářů z Jablonce.

„V posledních letech, a to zejména v těch opravdu posledních se nám zdá, že zaměstnání řidiče autobusu je zaměstnáním podřadným, přesně v duchu, za co největší odpovědnost a náročnost co nejméně peněz," píše se ve výzvě. „Nechceme nereálné platy, chceme, aby mzdy řidičů byly rozumné, a to vzhledem k náročnosti a odpovědnosti jejich práce," cituje jeden z bodů memoranda Jiří Kuchyňka, předseda odborářů společnosti BusLine v Jablonci.

Memorandum předkládá čtyři zásadní problémy, které by měli dopravci a politici řešit. S jeho zněním se ztotožňují i řidiči, které jsme oslovili na jičínském autobusovém nádraží.

„S jabloneckými odboráři jsme zajedno, vestu si určitě vezmu, i když úspěšnosti této mise moc nevěřím. Máme spoustu přesčasových hodin a za zodpovědnost, kterou máme za cestující, jsme málo zaplaceni. Když půjdete někam do fabriky, tak zjistíte, že tam máte o dvacet korun na hodinu víc. Odkroutíte si svých osm nebo dvanáct hodin a jdete domů s čistou hlavou, ale my neseme odpovědnost za životy lidí, které přepravujeme. Houknout si můžeme, ale nevím, jestli nám to bude něco platné," míní řidič společnosti Bus Line Michal.

„O výzvě nic podrobnějšího nevím, ale rozhodně s ní souhlasím. Máme spoustu přesčasových hodin a práce je špatně zaplacená s přihlédnutím k tomu, jakou máme zodpovědnost za lidi. Špatný je také technický stav autobusů. Až se dozvím něco víc, samozřejmě akci podpořím," přidává se Roman z dopravní společnosti Arriva.

Podle něho se mladí lidé k tomuto povolání nehlásí i z důvodu turnusů. „Samozřejmě bychom přivítali práci na směny, někdy totiž začínáme ve čtyři hodiny ráno a končíme v osm večer. Zaplaceno máme jen sedm hodin, ostatní je stání a čekání. Proto ani nikdo do dopravy nechce. Aby byl celý den v práci, dostal zaplaceno pouze sedm hodin a přišel domů s patnácti tisíci. Mladí se za volant neženou, ale jsou tu i další věci. Firmy dnes u nás drží důchodce, kdyby nebylo jich, tak by autobusová doprava zkolabovala," konstatuje Roman, který zvažuje, že místo do konce roku opustí.

Memorandum

Řidič autobusu, důstojné zaměstnání – JABLONECKÁ VÝZVA

My, odboráři ZO OSD Jablonec nad Nisou BusLine, vyzýváme:
Všechny základní odborové organizace všech dopravních odborových centrál, připojte se k nám!
Vážení přátelé, v minulosti bylo zaměstnání řidiče autobusu zaměstnání vážené a mělo své renomé.
V posledních letech, a to zejména v těch opravdu posledních 4 - 5 letech, se nám zdá, že zaměstnání řidiče autobusu je zaměstnáním podřadným, přesně v duchu za co největší odpovědnost a náročnost co nejméně peněz.

V současné době se nalézáme v době, kdy staří autobusáčtí bardi pomalu odchází do zaslouženého důchodu a těch nových mladých se nedostává. Je to logické, odchází právě ta vlna absolventů povinné základní vojenské služby, pro které byla možnost si toto ŘO udělat bez miliardy papírů a psycho testů. Profesní organizace a nakonec
i zaměstnavatelé bijí na poplach a říkají, že řidiči nejsou. Na druhou stranu, s pobídkou lepších výdělků se každý zdráhá přijít. Na vině jsou ale především veřejní zadavatelé, kraje a města, zde panuje naprosto mylná představa, že autobus jezdí na 1 km za to, co taxi. Honba politiků za jejich krásným mediálním obrazem má za následek bezhlavý tlak na všechna odvětví, mimo jiné i na veřejnou dopravu. Stále levnější doprava způsobuje, že právě naše profese je ta, která to ve výsledku odnáší. Pro nás peníze již nezbývají a na nás se nejsnadněji škrtá. Dnes už není nepřítelem náš zaměstnavatel, ale ti, kteří o tom rozhodují na krajských úřadech, ti, které nezajímají finanční modely, ze kterých by se dozvěděli, za jaké výdělky bude ve finále řidič autobusu tuto práci vykonávat. Ti, kteří nedokážou ze strachu z osobního postihu vyřadit nabídku s mimořádně nízkou nabídkovou cenou, přestože to zákon zcela jednoznačně umožňuje. Pro ně je důležité prezentovat médiím úsporu, ať už je klidně na lidech samotných.

Co tedy chceme:

1. Donuťme společně veřejné zadavatele, aby při zadávání veřejných soutěží na třeba až 10 let bylo jasně zakotveno v zadání, že mzda řidiče je jedna z hlavních
a jasných položek. Musí být deklarováno uchazeči v nabídce, za kolik přesně bude řidič autobusu jezdit, a jak bude zaručeno, že výplata rozumným způsobem poroste. Nechceme složité výpočty dopravních specialistů, ve kterých se nikdo nevyzná a výsledek může být sporný a hlavně pokaždé jiný. Chceme důstojnou progresivní mzdu, která bude smluvně zajištěna a kontrolována státem. Aktualizujme vyšší kolektivní smlouvu, do které bude implementována minimální mzda řidiče autobusu, a to ve formě 1,75 násobku základní minimální mzdy. Vyzýváme OSD, aby o tomto začal jednat se Svazem dopravy ČR a využil k dosažení cíle všech odborových prostředků.

2. Chceme revizi veřejných zakázek, tzv. "na cenu", kde jediným kritériem byla NEJNIŽŠÍ cena. Revizi ve smyslu, ukažte nám, jak platíte své řidiče a jaká je skladba jeho výplaty. Ať i tam, kde je již vysoutěženo, má řidič autobusu přiměřenou jistotu, že jeho mzda nebude po dobu trvání smlouvy zmrazena. Zabraňme v účasti na soutěžích uchazečům s dumpingovou cenou. Požadujeme zpracování metodiky vyřazení nabídky uchazeče s mimořádně nízkou nabídkovou cenou.

3. Chceme dialog na úrovni Odborového svazu, krajských úřadů a vedení firem tak, abychom u chystaných soutěží včas znali klíč, jakým způsobem bude mzda určována! Dále, aby úředníka z kraje zajímalo, za kolik bude řidič autobusu jezdit, jak první rok zakázky, tak poslední. Chceme mít možnost do určování těchto kriterií mluvit, chceme je tvořit a hlídat.

4. Nechceme nereálné platy, chceme, aby mzdy řidičů byly rozumné, a to vzhledem
k náročnosti a odpovědnosti jejich práce. Vždyť vozíme lidi a vozíme naše děti. Nechceme se už bát, že díky konfliktu na druhém konci světa, díky náhlé změně ceny nafty, přijdeme s malou výplatou. Nechceme být stále otloukánky, pro které je vždy důvod, proč nemohou mít víc, zatímco zadavatelé mají cenu garantovanou.

Podporou této výzvy vyjádříte svůj souhlas s tím, že tento stav je takto dále neudržitelný. Vždyť to, co se v dnešní době řidičům autobusů nabízí, je něco, co nedonutí lidi, aby šli vůbec pracovat. Za nedlouhou dobu za volantem autobusu bude o české lidi nouze! Utrpíme tím všichni i ti, co jezdíme, i kvalita služby, a to naprosto jistě nechceme. Tomuto vývoji je třeba říci jasné NE! Je ale také třeba přinést k tomuto NE návrhy, jakým způsobem to dělat dál, je třeba vést dialog. Pokud s námi dialog pánové politici
v kravatách nepovedou, budeme muset najít jiné způsoby, jak je dostat k jednacímu stolu. Odbory tyto nástroje naštěstí mají. A bojovat jsme nezapomněli, to si pište! Jiří Kuchyňka, předeseda ?

Je třeba změnit systém, celý systém potřebuje více prostředků, nemůžeme se zabývat ždímáním vyždímaného.

Věřím, že pokud bude náš hlas jednotný, bude dostatečně silný, půjde s tímto stavem něco udělat. Pokud budeme sedět na šoférkách se založenýma rukama a nadávat, nestane se nikdy nic.

Pokud uznáte, že toto memorandum hovoří i za Vás, připojte se a dejte nám vědět na
e-mail: odborybusline@seznam.cz, kde si dohodneme další kroky a zapojíme i OSD.

Jiří Kuchynka, v.r.
předseda ZO OSD Jablonec nad
Nisou BusLine a.s. - řidič autobusu