Vyplacení mezd umožnil příjem z dosud prodaného majetku textilky. Správce již prodal závod v Zálabí, České Skalici a ve Dvoře Králové. Nyní chybí prodat fungující provoz přádelny ve Smidarech a přádelny s tkalcovnou v Mostku. V závodech ještě pracuje asi 175 lidí a jsou určeny k prodeji jako celek. Samostatný prodej ale vyloučen není.