Letošní konference se koná v Domě kultury Dukla. Během uvedených dnů bude předneseno asi 24 přednášek, přičemž celý první den bude věnován digitalizaci rozhlasového a televizního vysílání, a to zejména kvůli plánované transformaci zemského analogového vysílání na digitální. V dalších dnech pak budou probírána témata jako přenos dat po energetických sítích, samoorganizující se sítě, systém WIMAX a podobně.


Konference se pravidelně zúčastňuje kolem dvou stovek posluchačů z České republiky i Slovenska. Přednášejícími jsou odborníci z vysokých škol, výzkumných ústavů (AVČR), Českého telekomunikačního úřadu nebo provozovatelé telekomunikačních služeb.