„Zaměstnavatelé často hledají někoho na delší kariérní období, než které zbývá lidem, jež nemají dlouho do důchodu. Obávají se, že tyto lidi nákladně zaučí a oni odejdou do penze,“ vysvětluje ekonom Daniel Münich z institutu Cerge-Ei důvody, proč se spíše investuje do mladých pracovníků. Mladí lidé přitom mají naopak tu nevýhodu, že nemají vytvořenou představu, co vlastně práce v daném oboru znamená.

Bariéra pro vstup lidí nad padesát ale podle Münicha může být i psychologická. „Pro tuto skupinu bývá více obtížné měnit pracovní návyky a způsob práce. Jakmile jsou například z jednoho zaměstnání propuštěni, hůře se jim vybírá a nechtějí vždy začínat něco nového,“ dodává.
S pokračujícím stárnutím populace lze ale očekávat růst právě této věkové skupiny. Podle Münicha přitom není potřeba zavádět speciální programy pro zaměstnávání lidí nad 50 let, ale odstranit diskriminující překážky, které tuto skupinu obyvatel znevýhodňují. „Jsou například vysoké daňové odvody nebo omezení práce na dobu neurčitou u těchto lidí. To je absurdita, která vychází z politiky 90. let, z falešné představy, že čím dříve odejdou lidé do penze, tím více bude pracovních míst pro ty mladší,“ dodal Münich

Podle statistiky bylo například k 31. prosinci loňského roku zaznamenáno na Úřadě práce v Jičíně nejpočetnější zastoupení věkové skupiny právě nad 50 let věku, s celkovým počtem uchazečů 847, to je 33,47 % z celkového počtu uchazečů o zaměstnání.

Z 452 uchazečů o práci ve věku 50 – 54 let bylo 256 žen, z 345 evidovaných ve věku 55 – 59 let se ženy podílely počtem 127. Z mladších věkových kategorií tento počet převyšovala pouze skupina žen věku 30 – 34 let, což může být způsobeno například obtížemi při hledání zaměstnání po skončení mateřské dovolené. Není tolik zaměstnavatelů ochotných přijmout matku malých dětí.

Ohrožení zaměstnanosti se snižuje s rostoucím stupněm vzdělání. Tak jako v letech minulých i v průběhu roku 2007 přetrvávala s počtem 1074 osob (42,4 %) situace, kdy byla z řad nezaměstnaných nejvíce zastoupena kategorie se vzděláním střední odborné – vyučen. Ve srovnání s rokem 2006 došlo v této kategorii k poklesu o 212 osob.

Podle rámcových kritérií na rok 2008 pro poskytování finanční podpory pro Úřad práce Jičín byly stanoveny konkrétní částky, které jsou určeny zaměstnavatelům, kteří přijmou do pracovního poměru osoby evidované pracovním úřadem.

U uchazečů ve věku nad 50 let je to částka maximálně 9 tisíc korun po dobu šesti měsíců, u osob starších 55 let dokonce až do výše 12 tisíc korun po stejnou dobu, tj. šest měsíců. (Štěpán Plaček, red)